EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :23.02.2010                                                  Toplantı Sayısı:6

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 23.02.2010 Salı günü saat 14:00'te Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

a) 8.Halk Kongresi'nin bu hafta yapılacağını,

b) Tıp Fakültesi Dekanının sağlıkla ilgili ayda bir toplantı düzenleyeceğini,

c) Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürlüğüne Prof.Dr.Günnur KOÇAR'ın atandığını,

belirtti.

Karar 3-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedi'nin 7.maddesi c fıkrası bendi gereğince, Vakıf Mütevelli Heyeti'ne Üniversitemiz Senatosunca üç üye seçilmesine dair, vakfın 10.02.2010 gün ve 49sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 7.maddesi c fıkrası bendi uyarınca,

Vakıf Mütevelli Heyetine;

-Prof.Dr.M.Ali UL,

-Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN,

-Prof.Dr.Oktay NAZLI'nın,

seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :23.02.2010                                                  Toplantı Sayısı:6

Karar 4-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedi'nin 12.maddesi uyarınca, Vakıf Yönetim Kuruluna Üniversitemiz Senatosunca iki üye seçilmesine dair, vakfın 10.02.2010 gün ve 50 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 12.maddesi uyarınca Vakıf Yönetim Kurulu'na,

-Prof.Dr.Nuri BİLGİN,

-Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN'ın

seçilmelerine, karar verildi.

Karar 5-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına 2010/2011 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci sayıları ve kayıt koşulları hakkında ÖSYM Başkanlığı'nın yazısı, Fakülte ve Yüksekokullarının teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokullarına 2010/2011 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci sayıları ve kayıt koşullarının aynen kabulüne, ÖSYM Başkanlığı'na iletilmesine, karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına 2010/2011 eğitim-öğretim yılında alınacak Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ve Kabul Şartları  hakkında ÖSYM Başkanlığı'nın yazısı, Fakülte ve Yüksekokullarının teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokullarına 2010/2011 eğitim-öğretim yılında alınacak Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ve Kabul Şartlarının aynen kabulüne, ÖSYM Başkanlığı'na iletilmesine, karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :23.02.2010                                                  Toplantı Sayısı:6

 

 

Karar 7-

 

Üniversitemiz Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Tekstil Teknolojisi" programının 2010/2011 eğitim-öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin, anılan Okul Müdürlüğünün 05.02.2010 gün ve 1497 sayılı teklif yazıları, Yönetim Kurulu kararı ve gerekçeli teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemiz Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Tekstil Teknolojisi" programının 2010/2011 eğitim-öğretim yılından itibaren kapatılmasının uygunluğuna, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

 

Üniversitemiz Ödemiş  Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Sebze Üretimi" programının 2010/2011 eğitim-öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin, anılan Okul Müdürlüğünün 18.02.2010 gün ve 199 sayılı teklif yazıları, Yönetim Kurulu kararı ve gerekçeli teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemiz Ödemiş  Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Sebze Üretimi" programının 2010/2011 eğitim-öğretim yılından itibaren kapatılmasının uygunluğuna, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :23.02.2010                                                  Toplantı Sayısı:6

 

Karar 9-

 

Üniversitemiz Ödemiş  Meslek Yüksekokulu'nda 2010/2011 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmek üzere "Süt ve Ürünleri Teknolojisi" ile "İşletme Yönetimi" programlarının açılması ve 30'ar öğrenci alınmasına dair teklif, Yönetim Kurulu kararı ve hazırlanan dosya incelendi. Senato Üyelerinin lehte ve aleyhte yaptıkları konuşmalar dinlendi.

Sözalan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, tüm görüşmeler ışığı altında program açılma dosyalarının Rektörlükçe kurulacak bir komisyonca incelenmesinin uygun olacağını belirtti.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ödemiş Meslek Yüksekokulu'nda iki programın açılması ve daha sonra gelecek program açma ve kapanma önerilerinin kurulacak komisyonlarda görüşüldükten sonra Senato'ya getirilmesine, karar verildi.

Karar 10-

Üniversitemizde bir "Teknoloji Fakültesi" açılmasına dair, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ gelişmeleri anlatarak Yükseköğretim Kurulu'nun 27 Üniversitede, teknik eğitim fakültelerinin adları değiştirilerek "Teknoloji Fakültesi" açtığını, bazı üniversitelerde de bu fakültenin açılması için çalışmaların yapıldığını, çevre ilçelerden de yer sorununun halledileceği mesajları alındığını ve konu ile ilgili bir komisyon çalışmasının yapıldığını dile getirdi.Komisyonun hazırladığı 08.01.2010 tarihli rapor ve ekleri okundu. Konu tartışmaya açıldı.

Sözalan senato üyeleri; Üniversitelerde Teknoloji Fakültelerinin özellikle diploma konusunda ciddi sorunlar yaratacağını; teknik eğitim fakültelerinin zaten ihtiyaçtan fazla olduğunu; alt yapısı çok güçlü olan Mühendislik Fakültemizin uygulama mühendisi çıkardığını, yeni kurulacak Teknoloji Fakültelerinin neyi değiştireceği konusunda sorun olacağını, Mühendislerin  her zaman  uygulama  içinde ve uygulayıcı olduğunu, bu isteğin daha çok Meslek Yüksekokulları mezunlarının  lisansa geçirebilmek için alınmış bir karar olduğunu, ODTÜ, KTÜ, ve İTÜ gibi Üniversitelerin böyle bir Fakülte kurulmasını istemediklerini, Üniversitemizin ihtiyacı olmadığı gibi,  gerekli de olmadığını, yer vereceğini taahhüt eden  Tire gibi bir ilçede Veteriner Fakültesi'nin kurulabileceğini, Üniversitemizin  daha önce böyle bir deneyi Çeşme'de yaşadığımızı, yardımların biranda kesilebileceğini,  belirttiler.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi'nde "Teknoloji Fakültesi"nin kurulmasının reddine oybirliğiyle karar verildi. (42 iştirak)

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :23.02.2010                                                  Toplantı Sayısı:6

 

Karar 11-

Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda 2010/2011 eğitim-öğretim yılında "Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Teknolojisi" (örgün) programı açılması ve 30 öğrenci alınması ile ilgili 02.02.2010 gün ve 5/2 sayılı Senato kararı uyarınca, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği  Bölümünden alınan 10.02.2010 gün ve 546 sayılı yazı okundu. Yazıdan; böyle bir programın açılması halinde, bölümün öğretim üyesi, sınıflar ve laboratuar olanaklarından istifade edilemeyeceğinin   beyan edildiği anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda 2010/2011 eğitim-öğretim yılında "Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Teknolojisi" (örgün) programı açılması teklifinin uygun olmadığına, , karar verildi.

Karar 12-

Sözalan Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ;

2009/2010 eğitim-öğretim yılı, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmış olmasına rağmen, halen 5030 öğrencimizin, bahar dönemi kaydını yenilemediği, bunların içinde 923 öğrencinin de dönem harcını yatırdığı halde kayıt işlemlerini yaptırmadığının anlaşıldığını beyan etti.

Bu durumda olup ta kaydını yenileyebilmek çabasında olan öğrencilerimize yardımcı olabilmek amacıyla, bahar dönemi ekle/sil haftasında öğrencilerin danışmanları vasıtasıyla kayıt yenileme işlemlerini yapabilmesi için otomasyon sisteminin 03.03.2010 gününde danışmanların kullanımına açılabilmesinin uygun olduğuna bilgi edinildi.