EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :23.03.2010                                                Toplantı Sayısı:9

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 23.03.2010 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

  Karar 2-

16.03.2010 tarihinde yapılan Senato oturumunda devam eden "Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama Rehberi Uygulama Esasları"na devam edilmesi konusunun Üniversitemizde canlı olarak yayınlanması teklifi, Senato üyelerince oyçokluğuyla kabul edilmedi.

Karar 3-

Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama Rehberi Uygulama Esaslarının görüşülmesine geçildi.

Rehberin;

I)                   A(Eğitim) maddesini şıkları.

B(Etkinlikler) maddesinin şıkları

C(Etkinlikler) maddesinin şıkları okundu.

bazı maddelerin değişikliklerle, oyçokluğuyla kabulüne,

II)                "Açıklama" kısmının ortak çalışmalardaki çarpan sayısının 1,6 veya 2.8 olması teklifleri oyçokluğuyla reddedildi. Çarpan sayısının 2 olması oyçokluğuyla kabul edildi.

Neticede; "Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Temel Kriterleri ve Ege Üniversitesi Akademik Etkinlik Puanlama Rehberi Uygulama Esasları'nın yapılan değişikliklerle kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oyçokluğuyla karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :23.03.2010                                                Toplantı Sayısı:9

Karar 4-

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde; 2010/2011 eğitim-öğretim yılında İşletme Anabilim Dalına bağlı İşletme Bilim dalı tezsiz e yükseklisans programın açılmasına dair, Enstitü'nün 22 Mart 2010 gün ve 2277 sayılı teklifi, kurul kararı ve Bölüm kurulu kararı ve gerekçeli teklif okundu.

Yapılan görüşmelerde; Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin alt yapısı, bilgisayar ve laboratuarlarının; anılan yükseklisansın açılması için yeterli olacağı açıklandı.

Yapılan görüşmeler sonunda; Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde; 2010/2011 eğitim-öğretim yılında İşletme Anabilim Dalına bağlı İşletme Bilim dalı tezsiz e yükseklisans programın açılmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 5-

Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı ile Cartagena Teknik Üniversitesi arasında "Çift Diploma Programı"na yönelik yapılan protokole ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü'nün teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve protokol taslağı okundu ve Ege Üniversitesi Mevzuat Komisyonu görüşleri bilgiye sunuldu.

Yükseköğretim Kurumlarının yurtdışı kapsama dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan protokolün aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.