EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi: 24.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 5

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,24.02.2009 Salı günü saat 16:00'da Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr. M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ,

-         Meslek Yüksekokullarının yeniden yapılandırılması konusunda YÖK yazısı hakkında bilgi vererek, bu konuda komisyon çalışmalarının devam ettiğini,

-         Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci-öğretim üyesi değişimi konusunda YÖK'çe yayınlanan Yönetmelik hakkında bilgi vererek, bu konuda Fakültelerimizin çalışma yapmaları ve Rektörlüğe önerilerde bulunulmasına,

-         Üniversitelerarası Kurul'da Prof.Dr. İsa EŞME yerine aday gösterilmesi istendiğini, 6 Mart'a kadar önerileri olanların bildirmesi gerektiği,

-         Fen Fakültesi Dekanlığı'na istenen "Öğretim Üyesi Dışındaki kadrolara yapılacak atamalardaki Yönetmelik"te değişiklik isteklerinin diğer Fakülteleri de ilgilendirdiğinden, Fakültelere sorulacağını,

-         Bağıl sistemin ve öğrenci kayıtları konularının tek gündem halinde Senato'ya getirecekleri,

konularında bilgi verdi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi: 24.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 5

Karar 3-

2008/2009 öğretim-eğitim yılı bahar döneminde kayıt yenileme işlemlerinin 13.02.2009'da sona ermesi nedeniyle, bahar döneminde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine dair, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 19.02.2009 tarihli teklifi okundu ve ekli liste incelendi.

Sözalan Senato Üyeleri, konunun her sene gündeme geldiğini buna kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini belirttiler.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                   2008/2009 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi" ekle/sil haftasında" (2 Mart–6 Mart 2009) otomasyon sistemini kayıt yenileme için tüm öğrenciler için açılmasına, bunun dışında ayrıca uzatma yapılmayacağına,

b)                   Hazırlık sınıfı öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin güz döneminde olduğu gibi, bahar döneminde de otomasyon sistemiyle yapılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Ege Üniversitesi-ADEK Kurulu'nun 19.02.2009 gün ve 250 sayılı yazısında bulunan 12.02.2009 gün ve 2 sayılı kararı okundu. Kararın, akademik birimlerdeki Daimi/Tahsisli araştırma görevlisi kadro oranlarının dağıtımı konusunu içerdiği anlaşıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda, konunun daha sonraki toplantılarda görüşüleceğine bilgi edinildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi: 24.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 5

 

Karar 5-

 

Ege Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 eğitim-öğretim yılında İşletme Önlisans ve Muhasebe Ön Lisans Uzaktan Eğitim programı açılması ve her iki programa 250 öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Müdürlüğü'nün 20.02.2009 gün ve 521 sayılı yazısı, ilgili dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği uyarınca; Ege Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 öğretim yılında;

a)     İşletme Ön Lisans Uzaktan Eğitim programı açılmasına,

b)     Muhasebe Ön Lisans Uzaktan Eğitim programı açılmasına,

c)     Programlara 100'er öğrenci alınmasına,

d)     Eğitim programların aynen kabulüne,

e)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Üniversite öğrencilerine yardım maksadıyla kurulacak olan "Aliye Üster Vakfı"nın kurucu kurulunu oluşturmak üzere Üniversite Senatolarınca 10 kişi tespit edilmesine dair teklif;  İzmir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/1 Esas No.lu müzekkeresi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Kurulacak Aliye Üster Vakfı'na; vasiyetçinin isteği üzerine Üniversitemiz Senatosunca aşağıdaki öğretim üyelerinin isimlerinin bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Öğr.İşl.Sor.Rek.Yard.Prof.Dr.Atilla SİLKÜ     Edb.Fak.Amer.Kült.ve Edb.Böl.

Genel Sekreter V.Prof.Dr. Bülent ÖZKAN      Ziraat Fak. Peyzaj Mim Böl.

Prof.DrNilgün KÜLTÜRSAY                 Tıp Fak. Dah.Tıp Bil.Böl.

Prof.D.r.Eser SÖZMEN                      Tıp Fak.Biyokimya A.B.D.

Prof.Dr.İdil Köseoğlu ÜNAL                 Tıp Fak.Dermatoloji A.B.D.

Yard.Doç.Dr.Eren AKÇİÇEK              Tıp Fak.Gastroent.Bilim D.

Prof.Dr. Serhat BOR                          Tıp Fak. Dekanı

Prof.Dr. Münevver ERDİNÇ                Tıp Fak. Göğüs Has. A.B.D.

Prof.Dr. Yeşim KİRAZLI                      Tıp Fak. Fiz.Tıp ve Rh. A.B.D.

Prof.Dr. Selda ERENSOY                    Tıp Fak. Mik. ve Klinik. Mik. A.B.D.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :24.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 5

Karar 7-

Üniversitemiz Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 öğretim yılında "Çim ve Erozyon Kontrol Bitkileri" programı açılmasına dair, 03.02.2009 gün ve 3 /4  sayılı senato kararının iptaline dair, anılan Okul Müdürü Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU'nun sözlü açıklaması dinlendi. Açıklamadan Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı programların içinde adı geçen programın olmadığından teklif yapılmaması gerektiği anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Senatomuzun adı geçen programla ilgili 03.02.2009 gün ve 3 / 4 sayılı kararının iptaline, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :24.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 5

 

 

Karar 8-

Üniversitemiz Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 eğitim-öğretim  yılında "Moda Tasarımı" programının açılması ve bu programa EA-1 puan ile 30 öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün teklifi, Senatoca alınan temenni kararı, dosya ve İSCED 97incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                    Üniversitemiz Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 eğitim-öğretim yılında "Moda Tasarımı" programının açılmasına,

b)                    Anılan programa EA-1 ile 30 öğrenci alınmasına,

c)                    Teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 9-

Üniversitemiz Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 eğitim-öğretim  yılında "Moda Tasarımı" programının açılması ve bu programa 30 öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün teklifi, dosya ve İSCED 97 incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

d)                    Üniversitemiz Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nda 2009/2010 eğitim-öğretim yılında "Moda Tasarımı" programının açılmasına,

e)                    Anılan programa  30 öğrenci alınmasına,

f)                      Teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :24.02.2009                                                Toplantı Sayısı: 5

                                                                                                     Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                     ................

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI         ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK  ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL...................... Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                     .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                         ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN....................................

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON     ....................

At.Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ.................               Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................