EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.04.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 7

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 24.04.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.) (Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu)

Karar  1–

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2–

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Tire Kaymakamı ve Belediye Başkanına teşekkür ederek, Prof.Dr.Refet Saygılı Bloku’nun açılışının yapılacağı hakkında,

-Çarşamba günü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışı hakkında,

-Kreş ve Anaokulumuzun başka bir binaya taşınması talepleri hakkında,

bilgi verildi.

Karar  3–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 öğretim yılında “Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                            Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 öğretim yılında “Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı”nın açılmasına,

b)                           Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.04.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 7

Karar  4–

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 öğretim yılında “Psikoloji Doktora Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 öğretim yılında “Psikoloji Doktora Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5–

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Kişilerarası İletişim Doktora Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Kişilerarası İletişim Doktora Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.04.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 7

Karar  6–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yükseklisans Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yükseklisans Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  7–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “İşletme Yükseklisans Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “İşletme Yükseklisans Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.04.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 7

Karar  8–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Yükseklisans Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Yükseklisans Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  9–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema  Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Medya Çalışmaları Tezsiz Yükseklisans Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema  Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Medya Çalışmaları Tezsiz Yükseklisans Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.04.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 7

Karar  10–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Gazetecilik Tezsiz Yükseklisans Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Gazetecilik Tezsiz Yükseklisans Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  11–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Kadın Çalışmaları  Tezsiz Yükseklisans Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Kadın Çalışmaları  Tezsiz Yükseklisans Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.04.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 7

Karar  12–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında “Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  13–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında ““Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Tezsiz E-Yükseklisans Programı (Uzaktan Eğitim)”nın açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 08/03/2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılında ““Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Tezsiz E-Yükseklisans Programı (Uzaktan Eğitim)”nın açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.04.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 7

Karar  14–

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2012/2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanacak ders programlarına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğünün 30/03/2012 gün ve 828 sayılı teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2012/2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanacak ders programlarının aynen kabulüne, karar verildi.

Karar  15–

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde,19 adet doktora, 32 adet tezli yükseklisans, 1 adet örgün tezsiz yükseklisans, 8 adet ikinci öğretim tezsiz yükseklisans ve 3 adet uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına, 2012/2013 öğretim yılında öğrenci alınmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğünün 20.03.2012 gün ve 1344 sayılı teklifi, kurul kararı ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış anılan programlara, 2012/2013 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.