EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.05.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 10

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 24.05.2011 Salı günü saat 14:00´te Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Eczacılık Fakültesi Senato Üyesi Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES´in katılımı ile ilgili,

-Bugün Ege Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programı için hangar açılışı yapılacağı,

-Ü-Sanayi sektörü ilişkilerini güçlendirmek üzere tanıtım toplantıları düzenlendiği, bu toplantılara Fakültelerce katılımının sağlanması gerektiği,

Hususlarında bilgi verdi.

Karar  3-

Üniversitelerarası Kurulca çalışmaları için Doçentlik Sınavlarına ilişkin hazırlanması istenen raporun; Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU, Prof.Dr.Beno KURYEL ve Prof.Dr.Nadide KAZANCI´dan ibaret komisyonca hazırlandığı anlaşıldı. Rapor hakkında Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU´nun verdiği bilgi dinlenildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Raporun aynen kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  4-

Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Bölümlerine, 2011/2012 öğretim-eğitim yılında ön kayıtla alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, ücretler ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi uygulanacak eğitim programlarına ilişkin, anılan okul müdürlüğünün yeni teklifi okundu. Sonuç açıklanmasıyla ilgili Prof.Dr.Gürbüz AKTAŞ´ın verdiği bilgi dinlenildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)    Senatomuzca alınan 19.04.2011 gün ve 8/4 sayılı kararın iptaline,

b)    Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Bölümlerine, 2011/2012 öğretim-eğitim yılında ön kayıtla alınacak öğrencilerle ilgili 27.04.2011 gün ve 16/2 sayılı okul yönetim kurulu kararlarının ve sınav takviminin kabulüne,

c)    Alınacak ücretlerin okul döner sermaye bütç. alınmasına, oybirliğiyle karar ver


EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 24.05.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 10

 

Karar  5-

 

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün; "Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği" ve "Toprak Bilimi" "olmak üzere iki anabilim dalına ayrılmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığının 27.04.2011 gün ve 1525 sayılı teklifi, fakülte kurulunun 25.04.2011 gün ve 5/2 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  6-

 

Üniversitemiz Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca, 2010/2011 öğretim yılı yaz döneminde Fen, Mühendislik, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, İletişim, Eğitim Fakülteleri; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü´nde lisans ve lisansüstü yaz okulu dersleri açılması ile ilgili teklifler okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemizde 2010/2011 öğretim yılı yaz döneminde uygulanacak lisans ve lisansüstü yaz okulu dersleri ile ilgili tekliflerin aynen kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.