EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :24.08.2010                                                 Toplantı Sayısı:17

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 24.08.2010 Salı günü saat 10:00`da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş  toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Öğrenci kontenjanlarının dolduğu,

-Kadroların YÖK`çe dağıtımına dair, istatistiki bilgi vererek herhangi bir ayrıcalığın yapılmadığını, Sayın Üyelerce öğretim elemanlarına konunun anlatılması,

-Makam aracının bir tane olduğunu belirterek, Resmi taşıtların konusu,

-"Bu kalp sizi unutur mu?" töreninin memurlara da uygulanacağı , (19 Eylül)

hakkında bilgi verdi.

Karar 3-

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yükseklisans programı hakkında hazırlanan ve Sosyal Bilimler Enstitüsünce takdim edilen "Yönerge" okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yükseklisans programı Yönergesi`nin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :24.08.2010                                                 Toplantı Sayısı:17

Karar 4-

Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuarında, 2010/2011 eğitim yılından itibaren lisans eğitiminin 4 yıl (8 yarıyıl) olmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 17.06.2010 gün ve 552 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu. Karardan; öğrencilerin Konservatuar lisans eğitimini ve donanımını  4 yılda alabilecekleri, Erasmus öğrenci değişiminde süre nedeniyle uyum kusuru yaşandığı, Bologna süreciyle uyumlu hale getirilmesinin gerekliliği, anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Devlet Türk Musikisi ve Konservatuarı yönetim kurulu kararı ve gerekçelerinde de belirtildiği üzere, Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuarı `nda eğitimin 2010/2011 öğretim yılından itibaren 4 yıl (8 yarıyıl) olmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,  oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

İletişim Fakültesi`nde öğrenim görenlerin de yönerge kapsamında "Pedagojik Formasyon Eğitimi" almalarına dair, anılan Fakülte Dekanlığı`nın 29.06.2010 günlü teklifi, 02.06.2010 gün ve 5/2 sayılı Fakülte Kurulu kararı, Eğitim Fakültesi`nin 27.07.2010 tarihli olumlu yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin prensip olarak kabulüne, uygulama olanağının ne zaman olacağı konusunda komisyon çalışmalarından sonra karar verileceğine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2010/2011 öğretim yılında açılacak Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının harç miktarının ve görevlilere ödenecek ek ders ve sınav ücretleriyle ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün  teklifi, kurul kararı ve Yükseköğretim Kurulu kararına göre hazırlanan çizelge okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;bütçe talimatına göre hazırlanan teklifin kabulüne, karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :24.08.2010                                                 Toplantı Sayısı:17

 

 

Karar 7-

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin 2010/2011 eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim planında yapılacak değişiklikler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümlerindeki eğitim planlarındaki değişiklik tekliflerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 8-

Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2010/2011 öğretim eğitim yılında açılması kabul edilen "Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı"na ek kontenjanla 25 öğrenci alınmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığının 26.07.2010 gün ve 3148 sayılı teklif yazısı ve kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2010/2011 öğretim eğitim yılında açılan "Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı"na ek kontenjanla 25 öğrenci alınmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`na arzına  oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 9-

 

Ege Üniversitesi Formasyon Yönergesi doğrultusunda, 2010/2011 yılında ders dağılımları, kontenjan ve öğretim elemanı temini konularında çalışmaların devam ettiği, ders ücreti ödemeleri konusunun yapılan komisyon  çalışmaları sonunda çözüme kavuşması gerektiği hakkında bilgi edinildi.