EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:24.09.2013                                                                        Toplantı Sayısı:16

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 24.09.2013 Salı günü saat 13.30’da, Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof.Dr.Rengin ELTEM’in ve Hemşirelik Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI’nın vekaleten atanmaları hakkında,

-          Yurtlarla ilgili sorun hakkında,

-          Perşembe günü YÖK’te yapılacak olan ve katılacağı toplantı hakkında,

-          Bugün başlayan Avrupa Birliği Çerçeve Programları toplantısı hakkında,

-          1 Ekim 2013 tarihinde MÖTBE’de yapılacak profesörlük belgesi takdim töreni hakkında,

-          Deri Mühendisliği binası açılışı hakkında,

-          Sosyal sorumluluk projesi hakkında,

-          Müzelerimizi tanıtıcı program hakkında,

-          Cumhuriyet ve Atatürk Günleri hakkında,

-          90.Yılında Cumhuriyet Sempozyumu hakkında,

bilgi verdi.

Söz alan Prof.Dr.Nuri BİLGİN, “Okul ortamındaki sanal zorbalıkları konulu çeviri kitap” hakkında bilgi vererek, öğrencilerimizin katılımın istedi. 

Karar 3-

“Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 23/9 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Mezuniyet durumu, öğrencinin bulunduğu eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırdığı yarıyıl (Güz/Bahar) dışında müfredatında sorumlu olduğu derslerin tümünden başarılı olmasıdır.” hükmünün kaldırılarak; anılan Yönergenin 23/9 maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine dair, Eğitim Komisyonunun 20.09.2013 tarihli teklifi okundu. Konu ile ilgili tartışmalar yapıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra,

a)      “Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 23/9 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Mezuniyet durumu, öğrencinin bulunduğu eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırdığı yarıyıl (Güz/Bahar) dışında müfredatında sorumlu olduğu derslerin tümünden başarılı olmasıdır.” hükmünün kaldırılmasına,

b)      “Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 23/9 maddesinin, “Mezun durumuna gelen son sınıf öğrencilerinin, 22 Ağustos 2011 tarihli ve 28033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6.maddesinin 6.fıkrasında bahsedilen en fazla 42 AKTS alabilme sınırının arttırılması, en çok üç ders eklenecek şekilde ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.” şeklinde olmasına,

oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI……………

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………….........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ…………........

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU……..

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….........

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN………….........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……........

Diş.Fak.Dek.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž……….........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER………………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………...

Su Ürün.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK..…..........

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN………….........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN………………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………....

Hem.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI…..……......

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER………………..

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………........

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……...

Fen Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Rengin ELTEM………………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ………….........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………...

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž………..

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR…………….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL…………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON…….........

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Rana VAROL…………..……..

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………..

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………....

D.T.M.Kons.Md.

Prof.Dr.M.Öcal ÖZBİLGİN……........

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………...

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…......

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ………………..

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Prof.Dr.Adnan TÜRKSOY…….........

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI………….

Tire-Kutsan M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….......

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN……………….

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Mehmet Metin ARTUKOĞLU.

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅……………….

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............