EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:24.12.2013                                                                        Toplantı Sayısı:19

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 24.12.2013 Salı günü saat 13.30’da, Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Hemşirelik Fakültesi Önceki Dekanı Prof.Dr.Zehra Çiçek FADILOĞLU’na plaket verileceği hakkında,

-          Hemşirelik ve İletişim Fakültelerine yapılan dekan atamaları hakkında,

-          Kadro ilanları ile ilgili yapılan şikayet hakkında (Av.Reyhan DEMİR bilgi verdi),

-          Son günlerdeki öğrenci olayları hakkında (Öğrenci Konseyi Başkanı Murat MOLA bilgi verdi),

-          Engellilerle ilgili “Engelsiz Ege Danışma Komisyonu” kurulması hakkında,

-          Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarındaki gelişmeler hakkında (Personel Daire Başkanı Ali ÖRK bilgi verdi),

bilgi verdi.

Karar 3-

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki anabilim dallarına bağlı lisansüstü programlarına, 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları hakkında, anılan Enstitü Müdürlüğünün 12.12.2013 tarihli ve 8058 sayılı teklif yazısı, Kurul Kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün kontenjan önerileri ve koşullarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Uluslararası Anlaşmalar ve Ülkelerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde, düzgün olmayan periyot ve sayılarda kaydı yapılması istenen (yabancı uyruklu) lisansüstü öğrencilerin, öğretim üyelerinin öğrenci kontenjanından sayılmaması ile ilgili, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 12.12.2013 tarihli ve 8057 sayılı teklif yazısı, Kurul Kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Uluslararası Anlaşmalar ve Ülkelerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde, düzgün olmayan periyot ve sayılarda kaydı yapılması istenen (yabancı uyruklu) lisansüstü öğrencilerin, öğretim üyelerinin öğrenci kontenjanından sayılmaması ile ilgili teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan “Tekstil ve Deri Sanayi Doktora Programı” ve “İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora Programı”nın eğitim planlarının revize edilmesi ile ilgili, anılan Enstitüsü Müdürlüğünün 12.12.2013 tarihli ve 8056 sayılı teklif yazısı, Kurul Kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan “Tekstil ve Deri Sanayi Doktora Programı” ve “İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora Programı”nın eğitim planlarının revize edilmiş haliyle aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Yönetmelik” uyarınca, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kurumlararası ilave kontenjan, kurum içi ile yurt dışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takvimi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Yönetmelik” uyarınca, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kurumlararası ilave kontenjan, kurum içi ile yurt dışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takviminin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki anabilim dallarına bağlı lisansüstü programlarına, 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim yılı Bahar Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları hakkında, anılan Enstitü Müdürlüğünün 17.12.2013 tarihli ve 2582 sayılı teklif yazısı, Kurul Kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün kontenjan önerileri ve koşullarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI……………

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………….........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ…………........

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU……..

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….........

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN………….........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……........

Diş.Fak.Dek.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž……….........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER………………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………...

Su Ürün.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK..…..........

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN………….........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN………………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………....

Hem.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN........

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER………………..

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………........

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……...

Fen Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Rengin ELTEM………………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ………….........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………...

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž………..

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR…………….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL…………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON…….........

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Rana VAROL…………..……..

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………..

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………....

D.T.M.Kons.Md.

Prof.Dr.M.Öcal ÖZBİLGİN……........

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………...

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…......

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ………………..

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Prof.Dr.Adnan TÜRKSOY…….........

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI………….

Tire-Kutsan M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….......

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN……………….

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Mehmet Metin ARTUKOĞLU.

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅……………….

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............