EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:25.06.2013                                                                        Toplantı Sayısı:14

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 25.06.2013 Salı günü saat 13.30’da, Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Türkiye Bilimler Akademisi’nden (TÜBA)  ödül alanlar hakkında,

-          Eczacılar Birliği Bilim Ödülü’nü alan Prof.Dr.Kadriye Arzum ERDEM GÜRSAN hakkında,

-          Radyoloji Bölümünün, otistik çocuklarla ilgili yaptıkları çalışma ve İtalya’da aldıkları ödül hakkında,

-          Yeterliliğini kaybeden doktora ve yüksek lisans programlarıyla ilgili YÖK yazısı hakkında,

-          Senato’ya katılan Prof.Dr.Saadet Rana VAROL ve Prof.Dr.Mehmet Öcal ÖZBİLGİN hakkında,

-          Hayvan deneyleri ile ilgili izinlerin alındığı hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5-(3) maddesi uyarınca, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerimizde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan Akademik Takvim Taslağının görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra, Tıp Fakültesi Akademik Takviminde yapılan değişikliklerle, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerimizde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan “Akademik Takvim”in kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjan önerilerine ilişkin anılan Enstitü Müdürlüğünün, 03.06.2013 tarihli ve 1144 sayılı yazısı, Kurul Kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjan önerilerine, ilişkin anılan Enstitü Müdürlüğünün, 15.05.2013 tarihli ve 3062 sayılı yazısı, Kurul Kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi

Karar 6-

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Yönetmelik” uyarınca, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kurumlar arası ilave kontenjan, kurum içi ile yurt dışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takvimi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Yönetmelik” uyarınca, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kurumlar arası ilave kontenjan, kurum içi ile yurt dışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takviminin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren, Tıp Eğitimi Anabilim Dalına bağlı “Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi” İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının açılması teklifinin; anılan Enstitü Müdürlüğünün isteği üzerine, gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren, Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı “Fizyoloji” Yüksek Lisans programının açılmasına ilişkin anılan Enstitü Müdürlüğünün, 03.06.2013 tarihli ve 1146 sayılı yazısı, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren, Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı “Fizyoloji” Yüksek Lisans programının açılmasına,

b)      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren, Anatomi Anabilim Dalına bağlı “Anatomi” Yüksek Lisans programının açılmasına ilişkin anılan Enstitü Müdürlüğünün, 03.06.2013 tarihli ve 1147 sayılı yazısı, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren, Anatomi Anabilim Dalına bağlı “Anatomi” Yüksek Lisans programının açılmasına,

b)      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 10-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren, Ebelik Anabilim Dalına bağlı “Ebelik” İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının açılmasına ilişkin anılan Enstitü Müdürlüğünün, 03.06.2013 tarihli ve 1149 sayılı yazısı, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren, Ebelik Anabilim Dalına bağlı “Ebelik” İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının açılmasına,

b)      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

ÖSYM’nin yayımladığı 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu çerçevesinde, Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ön kayıt yaptıracak adayların lise mezuniyet alanlarına bakılmaksızın ve puan türünde sınırlama yapılmaksızın YGS’den en az 140 puan almış olmaları, ayrıca Devlet Konservatuvarlarının lise devresinden mezun olan öğrencilerin lisans devresine yerleştirilmesinde merkezi sınav puanı aranmayacağına ilişkin, anılan Konservatuvar Yönetim Kurulunun, 20.05.2013 tarihli ve 22/8 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; ÖSYM’nin yayımladığı 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu çerçevesinde, Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ön kayıt yaptıracak adayların lise mezuniyet alanlarına bakılmaksızın ve puan türünde sınırlama yapılmaksızın YGS’den en az 140 puan almış olmaları, ayrıca Devlet Konservatuvarlarının lise devresinden mezun olan öğrencilerin lisans devresine yerleştirilmesinde merkezi sınav puanı aranmayacağına ilişkin teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 12-

Urla Denizlik Meslek Yüksekokulu’nun yeni açılması göz önüne alınarak; Üniversitemiz Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu “Su Ürünleri” Programının, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na aktarılmasına dair, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu’nun 29.05.2013 tarihli ve 202 sayılı yazısı ile Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun 25.06.2013 tarihli ve 2/2 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      Üniversitemiz Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu “Su Ürünleri” Programının, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na aktarılmasına,

b)      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 13-

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerinde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, yapılacak değişiklikler ile birlikte uygulanacak olan eğitim planlarına ilişkin gelen teklifler incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerinde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, yapılacak değişiklikler ile birlikte uygulanacak olan eğitim planlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 14-

Üniversitemiz “Tıp Fakültesi Entegre Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin görüşülmesine geçildi. Dekan Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU gerekli açıklamaları yaptı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz “Tıp Fakültesi Entegre Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 15-

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.bendi uyarınca, Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında uygulanacak Yan Dal programları ile bu programlara alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.bendi uyarınca, Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında uygulanacak Yan Dal programları ile bu programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 16-

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.bendi uyarınca, Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında uygulanacak Çift Anadal programları ile bu programlara alınacak öğrenci kontenjanları  ile ilgili teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.bendi uyarınca, Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında uygulanacak Çift Anadal programları ile bu programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.


Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI……………

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………….........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ…………........

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU……..

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….........

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN………….........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……........

Diş.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž……….........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER………………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………...

Su Ürün.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ..………..........

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN………….........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN………………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………....

Hem.Fak.Dek.

Prof.Dr.Çiçek FADILOĞLU……......

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER………………..

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………........

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……...

Fen Bil.Enst.Md.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ………….........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………...

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž………..

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR…………….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL…………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON…….........

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Rana VAROL…………..……..

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………..

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………....

D.T.M.Kons.Md.

Prof.Dr.M.Öcal ÖZBİLGİN……........

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………...

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…......

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ………………..

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Prof.Dr.Adnan TÜRKSOY…….........

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI………….

Tire M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….......

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN……………….

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK…………

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅……………….

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............