EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:25.12.2012                                                                        Toplantı Sayısı:21

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 25.12.2012 Salı günü saat 13.30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

            Söz alan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Senatonun bu oturumunun canlı yayınlanacağını belirtti. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

-          2012 yılının Üniversitemiz için iyi bir yıl olduğunu,

-          Yeni Rektör Yardımcımızın Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI olduğunu,

-          Dişhekimliği Fakültesi yeni Senatörünün Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR olduğunu,

-          Maaş promosyonunun, şartname ve ihale usulüne uygun yapıldığını, 3 yıl boyunca Akbank ile anlaşıldığını, bankanın kişi başına 2.158,00TL ödeme yapacağını, bu paranın 15.01.2013 tarihinde hesaplara geçeceğini,

-          Kurum kültürü olarak, önceki Dekanlara plaket verileceğini, (Prof.Dr.Altan ÇİLİNGİROĞLU, Prof.Dr.Rabeno KURYEL, Prof.Dr.Haluk SOYUER, Prof.Dr.Mehmet Varol PABUÇÇUOĞLU)

-          Konya´da yapılan bitkisel ürünler protokol imza törenine; Başbakan ve YÖK Başkanının da katıldığını, Sanayi-Üniversite işbirliği içinde çalışıldığını, konuyla ilgili ARGEFAR ve Eczacılık Fakültesi çalışanlarına teşekkür ettiğini,

-          1.Ulusal Havacılık ve Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi´nin yapıldığını, bu noktaya gelişlerini anlatarak, Hava Eğitim Komutanı ile birlikte Genel Müdür ve yetkililerin katıldığı kongrenin başarılı olduğunu, (Prof.Dr.Semih GÜNEŞ bilgi verdi)

-          Süt Kongresinin Tire´de yapıldığını, başarılı geçtiğini, (Prof.Dr.Harun UYSAL bilgi verdi)

-          Dalyan ile ilgili olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Su Ürünleri Fakültesi´nin başarılı çalışmalar yaptığını, körfezde balık neslinin arttığını,

-          EXPO-2020 konusunda çalışmalar yapıldığını, komisyon kurulduğunu, 15.01.2013 tarihinde çalışmalar hakkında Valiliğe bilgi verileceğini, 2013 yılından itibaren yazışmalarda EXPO-2020 ambleminin kullanılacağını,

-          Aydın Doğan Ödüllerini, İletişim Fakültesi´nin aldığını, öğretim elemanlarına ve öğrencilere teşekkür ettiğini,

-          YÖK´te bulunan 71 kadroya onay alındığını, bekleyen kadro bulunmadığını,

-          Stratejik planın bir yazılımla yapılması çalışmaları yapıldığını,

-          Tıp Fakültesi Hastanesinde (acil servis) farklı, nitelikli hizmetler yapıldığını, acil servisin genişletildiğini, helikopter pistinin yapıldığını, yanık ünitesinin faaliyete geçeceğini, (Prof.Dr.İsmet ÖZEL; hastane çalışanlarına teşekkür etti.)

bilgiye sundu.

Karar 3-

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2012/2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek lisans + Doktora öğrenci kontenjanları hakkında, anılan Enstitü Müdürlüğünün 14.12.2012 gün ve 2585 sayılı teklif yazısı, kurul kararı okundu.

 

Yapılan görüşmelerden sonra:

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2012/2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alınan Yüksek Lisans + Doktora öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

            Bayındır Meslek Yüksekokulunda, 2013/2014 öğretim yılında "Çim Alan Tesisi ve Yönetimi" programı açılması ve 30 öğrenci alınması ile ilgili anılan Yüksekokul Müdürlüğünün 10.12.2012 gün ve 523 sayılı teklifi, hazırlanan dosya incelendi.

            Söz alan Yüksekokul Müdürü;

            Konunun daha evvel Senatomuzda oybirliğiyle kabul edildiğini, ancak Yükseköğretim Kurulu´nda kabul edilmediğini, bu zaman zarfında yeni çalışmalar yapılarak genişletilmiş bir dosyanın hazırlandığını, amaçlarının aranan kalifiye ara insan gücü yetiştirmek olduğunu beyan etti.

            Yapılan görüşmelerden sonra:

            a) Bayındır Meslek Yüksekokulu 2013/2014 Öğretim Yılında "Çim Alan Tesisi ve Yönetimi" programının açılması ve 30 öğrenci alınmasına,

            b) Teklifin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

            oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde "Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı" açılması teklifiyle ilgili anılan Fakültesi Dekanlığının 14.12.2012 gün ve 3440 sayılı teklifi, kurul kararı ve gerekçe okundu.

           

 

 

Yapılan görüşmelerden sonra:

            a) Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği´nin 16.maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü´nde "Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı" açılmasına,

            b) Teklifin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

            oybirliğiyle karar verildi.

            Karar 6-

24.04.2010 gün ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurulunda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 2012/2013 öğretim yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kurumlar arası ilave kontenjan, kurum içi ile yurtdışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takviminin aynen kabulüne, oybirliğiyle kabul edildi.

Karar 7-

2003 yılında Öğrenci alımı durdurulan ve içinde Denizcilik Programı da bulunan Çeşme Meslek Yüksekokulu adının; Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesine dair; hazırlanan dosya, Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu´nun 19.12.2012 günlü kararı okundu.

Konu hakkında söz alan Senato Üyeleri; nitelikli insan gücüne ihtiyaç olduğunu, denizcilik konusunda değişik programların açılması gerektiğini, Üniversitemizde alt yapımızın uygun olduğunu belirttiler.

 

 

Yapılan görüşmelerden sonra:

a) Çeşme Meslek Yüksekokulu adının "Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilmesine,

b) Anılan Meslek Yüksekokulunda açılacak "Deniz Ulaştırma ve İşletme" programının 2013/2014 Öğretim Yılında Eğitim-Öğretime başlamasına,

c) 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca teklifin Yükseköğretim Kurulu´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.