EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 26.06.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 13

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.06.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı

 

Karar 

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-İletişim Fakültesi Senato Üyesi Prof.Dr.Demet GÜRÜZ’ü takdim etti.

-Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN’in emekliye ayrılması nedeniyle, ayrılık konuşması yaptı.

 Karar 

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlararası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı yönetmelik” gereğince, 2012/2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kurumlararası ilave kontenjan, kurum içi ile yurt dışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takvimine ilişkin 18.06.2012 gün ve 3769 sayılı yazı ile teklif edilen Fakülte ve yüksekokulların kontenjan tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 26.06.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 13

Karar 

 

Eğitim Fakültesi bünyesinde, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında mezunlara yönelik “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” açılmasına ve bu programa 400 öğrenci alınmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığının 01.06.2012 gün ve 2037 sayılı teklifi ve kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                             Eğitim Fakültesi bünyesinde, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında mezunlara yönelik “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” açılmasına ve bu programa 400 öğrenci alınmasına,

b)                             Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

 oybirliğiyle karar verildi.

Karar 

 

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı isminin, “Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı” olarak değiştirilmesine dair, anılan Fakülte Dekanlığı’nın 18.06.2012 gün ve 1498 sayılı yazısı, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 15.06.2012 gün ve 2012/25-2 sayılı teklifi okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı isminin, “Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı” olarak değiştirilmesine,

b)     Diş Hekimliği Fakültesi teklifinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

 oyçokluğuyla karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 26.06.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 13

 

Karar 

 

Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Bölümlerine 2012/2013 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak adaylar için belirlenen koşullara ilave olarak eklenmesi istenilen koşullarla ilgili, anılan Okul Müdürünün verdiği bilgi dinlenildi. Anılan Okul Yönetim Kurulu’nun 12.06.2012 gün 21/1 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurulu’nun Ortaöğretim Kurumlarındaki alanlar ve kodlar tablosu dikkate alınarak, eski koşullara ilave olarak eklenmesi istenen ve Okul Yönetim Kurulunun 12.06.2012 gün ve 21/1 sayılı kararında belirlenen koşulların kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

Karar 

 

Yükseköğretim Kurulu’nun 22.06.2012 gün ve 27380 sayılı yazısıyla gönderilen “Bütünleme Sınav Hakkı” ile ilgili yazı okundu. Konu ile ilgili 25.06.2012 günü yapılan Eğitim Komisyonu’nun kararları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                             Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan Bütünleme Sınav Hakkı ile ilgili, Üniversitemiz Eğitim Komisyonu’nun 25.06.2012 gün ve 49/1 sayılı kararının aynen kabulüne ve uygulanmasına,

b)                            Sınav tarihlerini belirleyen uygulama takviminin kabulüne,

oybirliğiyle karar verildi.