EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:26.02.2013                                                                         Toplantı Sayısı:5

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.02.2013 Salı günü saat 14.00´te, Yeni Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Toplantının canlı yayınlanması oybirliğiyle kabul edildikten sonra toplantı başladı.

04.03.2013 günü açılacak Ege Üniversitesi-TV ile ilgili Prof.Dr.Fazıl APAYDIN sunum yaptı. Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ tarafından, doçent kadrolarına atanan öğretim üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Karar 3-

"Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi"ndeki bazı maddelerin kabulüne dair Senatomuzun 05.02.2013 gün ve 3/2 sayılı kararında yer alan 23/9 maddesinin yeniden görüşülmesiyle ilgili, bazı Senato Üyelerinin görüşleri dinlendi. Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, Hukuk Müşavirliğinin konu hakkındaki görüşlerini belirtti.

Yapılan görüşmelerden sonra;

2012 / 2013 Eğitim - Öğretim Yılı güz ve bahar yarıyıl dönemlerinde "uygulama birliği"nin sağlanması adına, 05.02.2013 gün ve 3/2 sayılı Senato kararı uyarınca kabul edilen ve aşağıda belirtilen, 23/9 maddesinin, yürürlük tarihinin, 2013/2014 Eğitim – Öğretim Yılı güz yarıyılı olarak uygulanmasına, oybirliğiyle ile karar verildi.

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi, Madde 23/9:

"Mezun durumuna gelen son sınıf öğrencilerinin, 22 Ağustos 2011 Tarih ve 28033 sayılı resmi gazetede yayınlanan Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasında bahsedilen en fazla 42 AKTS alabilme sınırının arttırılması,  en çok üç ders eklenecek şekilde ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Mezuniyet durumu, öğrencinin bulunduğu eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırdığı yarıyıl (Güz/Bahar) dışında müfredatında sorumlu olduğu derslerin tümünden başarılı olmasıdır."

Karar 4-

2013 / 2014 Eğitim-Öğretim Yılında yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullarımızdan gelen kontenjan önerileri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

2013 / 2014 Eğitim – Öğretim Yılında yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullarımızın örgün eğitim ve ikinci öğretimde alacakları öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

            Karar 5-

            2013 / 2014 Eğitim – Öğretim Yılında, Üniversitemize bağlı yükseköğretim programlarına; 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınavı yöntemleriyle alınacak öğrenci sayıları, koşulları ile ilgili teklifler okundu. Konu ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 29.01.2013 tarihli yazısı ve ekleri incelendi.

            Yapılan görüşmelerden sonra;

a)2013 / 2014 Eğitim – Öğretim Yılında Üniversitemize bağlı yükseköğretim programlarına alınacak öğrenci sayıları ve istenen koşulların aynen kabulüne,

            b)Kararın ve tekliflerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi´ne iletilmesine,

            oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 6-

            Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin, 2013 / 2014 Eğitim – Öğretim yılında, fakülteye öğrenci alınmamasına dair, 21.02.2013 tarihli ve 391 sayılı yazısı, kurul kararı ile Eğitim Komisyonu kararı ve Fakültenin gerekçesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi.