EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:26.03.2013                                                                        Toplantı Sayısı:8

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.03.2013 Salı günü saat 13.30´da, Yeni Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

-          Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, Senato oturumunun canlı yayınlanacağını belirterek, durumu oylamaya sundu, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

-          2012 Mayıs – 2013 Şubat ayları arasında Profesörlüğe atananlara "Profesörlük Belgesi" verildi.

Karar 3-

Üniversitemiz "Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları"nın okunmasına geçildi. Eğitim Komisyonunun olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz "Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları"nın, Eğitim Komisyonundan kabul edilen metninin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemiz "İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Uygulama Usul ve Esasları"nın okunmasına geçildi. Eğitim Komisyonunun olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz "İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Uygulama Usul ve Esasları"nın, Eğitim Komisyonundan kabul edilen metninin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 5-

Üniversitemiz İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Staj Usul ve Esasları´nın görüşülmesine geçildi. Eğitim Komisyonunun olumlu görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

-          Madde 5/1´de "olarak" kelimesinin çıkarılmasına,

-          Madde 6´da 4.satırdaki "…bölüm başkan yardımcısı yürütür." cümlesinin "…bölüm başkanı, yoksa yardımcısı yürütür." şeklinde düzeltilmesine,

-          Madde 7/3-a´da "Stajer öğrencinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür." cümlesinin "Stajer öğrencinin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür." şeklinde düzeltilmesine,

diğer maddelerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013 tarihli ve 1177 sayılı yazısı uyarınca "Ege Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Yönerge"de yapılacak değişiklikler ve 11.05.2013 tarihinde yapılacak olan "Ege Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı" (EGEYÖS) 2013 kılavuzunun incelenmesine geçildi. Eğitim Komisyonunun kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; yönerge ve kılavuzun değişikliklerle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

 Üniversitemizde faal olan araştırma ve uygulama merkezlerinin durumlarının incelenerek, daha sonra yapılacak çalışmaları değerlendirmek ve ihtiyaçları için planlama yapılması çalışmaları hakkında Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ bilgi verdi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemizde faal olan araştırma ve uygulama merkezlerinin durumları ile ilgili çalışmalar yapmak ve her merkez için ayrı rapor hazırlamak üzere komisyonlar teşkili konusunda, Rektöre yetki verilmesine, çalışmalar sonucunun Senatoya arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda, 2013/2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Engelli Bakımı" (Örgün ve İkinci Öğretim) programı açılması ve bu iki programa 20´şer öğrenci alınmasına dair, anılan okul Müdürlüğünün 22.03.2013 tarihli ve 163 sayılı teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda, 2013/2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Engelli Bakımı" (Örgün ve İkinci Öğretim) programı açılması ve bu iki programa 20´şer öğrenci alınmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oyçokluğuyla karar verildi. (46 iştirak; 41 kabul, 5 ret oyu kullanıldı.)

Karar 9-

Üniversitemiz Bergama Meslek Yüksekokulu´nda 2013/2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Turizm Animasyon" programı açılması ve anılan programa 20 öğrenci alınmasına ilişkin anılan okul Müdürlüğünün 08.03.2013 tarihli ve 678 sayılı yazısı okundu. Dosya incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu´nda, 2013/2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren "Turizm Animasyon" programı açılması ve anılan programa 20 öğrenci alınmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.