EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 26.04.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 9

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.04.2011 Salı günü saat 14:00´te Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlerinin toplantısı olduğu,

-Atatürk Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ´un iki kitabının dağıtıldığı,

-Tıp Fakültesi´nce yayınlanan Sağlık El Kitabı´nın baskıda olduğu, 5´li paketlerlin hediye olarak götürülebileceği,

-Cumhuriyet Ormanı için 1 yıl içinde 40.000 ağaç bağışı yapıldığı,

-7 Mayıs´ta Faz-1 bina açılışının, Sayın Cumhurbaşkanı´nın iştirakiyle yapılacağı,

hakkında bilgi verdi.

 

Karar  3-

 

Üniversitemiz eğitim-öğretim yönetmeliğinin 2.maddesi uyarınca, 2011/2012 öğretim yılında Fakültelerimizde, Yüksekokullarımızda, Enstitülerimizde ve Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yaz Okulunda uygulanacak Akademik Takvimi´nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; eğitim-öğretim yönetmeliğinin 2.maddesi uyarınca, 2011/2012 öğretim yılında Fakültelerimizde, Yüksekokullarımızda, Enstitülerimizde ve Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yaz Okulunda uygulanacak Akademik Takvimin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 26.04.2011                                                        Toplantı Sayısı: 9

Karar  4-

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda yapılacak yaz stajlarının; KPSS yerleştirilmelerin öne alınması göz önüne alınarak, 6 Haziran´da başlatılmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 274 sayılı teklif yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda yapılacak yaz stajlarının; 6 Haziran´da başlatılmasına dair tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5-

Fen Bilimleri Enstitüsü´nün lisansüstü öğretim programlarına, 2011/2012 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve Enstitü Akademik takvimi ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 2947 sayılı teklifi, 21.04.2011 gün ve 1/ 2 sayılı Enstitü Kurulu kararı ve ekli kontenjan önerileri ve takvimi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, Fen Bilimleri Enstitüsü´nün lisansüstü öğretim programlarına, 2011/2012 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve Enstitü Akademik takviminin aynen kabulüne, karar verildi.

Karar  5-

Fen Bilimleri Enstitüsü´nün lisansüstü öğretim programlarına, 2011/2012 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve Enstitü Akademik takvimi ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 2947 sayılı teklifi, 21.04.2011 gün ve 1/ 2 sayılı Enstitü Kurulu kararı ve ekli kontenjan önerileri ve takvimi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, Fen Bilimleri Enstitüsü´nün lisansüstü öğretim programlarına, 2011/2012 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve Enstitü Akademik takviminin aynen kabulüne, karar verildi.

Karar  7-

Fen Bilimleri Enstitüsü´nde çok disiplinli "Biyomedikal Teknolojiler" yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 2955 sayılı teklifi, Enstitü Kurulu´nun 21.04.2011 gün ve 1/6 sayılı kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra,

a)                             Fen Bilimleri Enstitüsü´nde çok disiplinli "Biyomedikal Teknolojiler" yükseklisans programının, 2011/2012 öğretim yılından itibaren açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

b)                            Anılan yükseklisans programında eğitimin karma dilde yapılmasına, bu kapsamda verilecek tezlerin isteyenlerin İngilizce dilinde isteyenlerin de Türkçe dilinde hazırlanmalarının mümkün olacağına,

oyçokluğuyla karar verildi.(Karar metni 18 oyla kabul edildi. Yalnız İngilizce olması 14 oy aldı)

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 26.04.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 9

 

Karar  8-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü´nde çok disiplinli "Malzeme Bilimi ve Mühendisliği" yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 2956 sayılı teklifi, Enstitü Kurulu´nun 21.04.2011 gün ve 1/5 sayılı kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra,

a)   Fen Bilimleri Enstitüsü´nde çok disiplinli "Malzeme Bilimi ve Mühendisliği" yükseklisans programının, 2011/2012 öğretim yılından itibaren açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

b)      Anılan yükseklisans programında eğitimin karma dilde yapılmasına, bu kapsamda verilecek tezlerin isteyenlerin İngilizce dilinde isteyenlerin de Türkçe dilinde hazırlanmalarının mümkün olacağına,

oyçokluğuyla karar verildi.(Karar metni 23 oyla kabul edildi.)

 

Karar  9-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü´nde çok disiplinli "Mekatronik" yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 2957 sayılı teklifi, Enstitü Kurulu´nun 21.04.2011 gün ve 1/7 sayılı kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra, Fen Bilimleri Enstitüsü´nde çok disiplinli "Mekatronik" yükseklisans programı açılması teklifinin uygun olmadığına, oyçokluğuyla karar verildi. (15 kabul oyu kullanıldı.)