EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:26.11.2013                                                                        Toplantı Sayısı:18

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.11.2013 Salı günü saat 13.30’da, Senato Salonunda, Rektör Vekili Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Rektör Vekili Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ;

-          27.11.2013 tarihinde EGEART ile ilgili yapılacak olan basın toplantısı için Rektörlükten otobüs kaldırılacağı hakkında (broşür ve mektup dağıtıldı),

-           Topluma Hizmet Uygulamaları ile ilgili hazırlanan ve Senato Üyelerine dağıtılan kitap hakkında,

-          Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün, 13.12.2013 tarihindeki 35. kuruluş yıldönümü hakkında,

-          Üniversitelerarası Kurul’dan seçilecek YÖK üyeliği için aday olan Prof.Dr.Süheyda ATALAY hakkında, (Söz alan Sayın ATALAY 4. sırada olduğunu, CV’sini göndermeyen bir kişinin seçildiğini beyan etti.)

-          Öğretmenler Gününün Eğitim Fakültesi’nde 28.11.2013 tarihinde kutlanacağı hakkında,

-          Geçtiğimiz hafta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan toplantı hakkında,

-          29.11.2013 tarihinde Gaziemir’de gerçekleştirilecek Laboratuvar açılışına tüm Senato Üyelerinin davetli olduğu hakkında,

-          Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapılan canlı ameliyat hakkında, (5 Aralıkta ikinci bir ameliyatın yapılacağı ve onun da canlı yayınlanacağını belirtildi)

-          2 – 4 Aralıkta yapılacak olan Tıp Fakültesi etkinlikleri hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.09.2013 tarihli ve 52924 sayılı yazısında belirtilen “Suriye ve Mısır uyruklu yükseköğrenim gören öğrencilerin” Üniversitelere yatay geçişleriyle ilgili yazısı okunarak bilgiye sunuldu.

Üniversitemizce hazırlanan, yatay geçişler ile ilgili koşul ve tarihlerin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

“Ege Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi”nin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmasına dair, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 14.11.2013 tarihli ve 2463 sayılı yazısı ile Mevzuat Komisyonunun 21.11.2013 tarihli kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; “Ege Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin, 13 ve 17. maddelerindeki düzeltmelerle, aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI……………

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………….........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ…………........

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU……..

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….........

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN………….........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……........

Diş.Fak.Dek.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž……….........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER………………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………...

Su Ürün.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK..…..........

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN………….........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN………………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………....

Hem.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI…..……......

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER………………..

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………........

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……...

Fen Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Rengin ELTEM………………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ………….........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………...

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž………..

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR…………….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL…………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON…….........

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Rana VAROL…………..……..

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………..

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………....

D.T.M.Kons.Md.

Prof.Dr.M.Öcal ÖZBİLGİN……........

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………...

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…......

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ………………..

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Prof.Dr.Adnan TÜRKSOY…….........

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI………….

Tire-Kutsan M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….......

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN……………….

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Mehmet Metin ARTUKOĞLU.

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅……………….

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............