EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 27.09.2011                                                        Toplantı Sayısı: 18

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 27.09.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Kampüs dışı yapılan senato toplantıları hakkında,

-15-16 Ekim 2011 günleri gidilmesi düşünülen Çanakkale kazısı hakkında,

-Öğrencilere kayıtları sırasında verilen CD´ler hakkında,

-Kayıtlar sırasında yaşanan ve düzeltilen konular hakkında,

-Eşlemikler konusunda birimlerin hızlı çalışmaları hakkında, (Prof.Dr.Atilla SİLKÜ ile birlikte)

-Akademik yükseltmelerde kullanılacak kutular hakkında,

-YÖK´ten gelen kadrolar hakkında,

-5 Ekim günü yapılacak açılış ve kokteyl hakkında,

-Üniversitemize açılan davalarda dikkat edilmesi gereken konular ve yasal düzenlemeler hakkında (Av.Reyhan Hanım´la birlikte)

-TÜBA ve Kanun Hükmünde Kararnamelere göre Tıp Fakültesi´nde gelişmeler ve uygulamalar hakkında,

-Üniversitemizde ilk defa yapılan YÖS sınavı ile ilgili itirazların yersizliği hakkında, bilgi verdi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 27.09.2011                                                        Toplantı Sayısı: 18

Karar  3-

 

Gündeme alınan "ekle-sil haftası"nın ne şekilde kullanılacağı konusunda Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ´ın verdiği bilgi dinlenildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemizde 2011/2012 öğretim yılında ders seçimi yapan öğrencilerin ekleyip-çıkarmak istedikleri dersler ile kayıtlanma döneminde ders seçimi yapmamış olanların da ders seçimini 3-7 Ekim 2011 tarihleri arasında yapabilmelerine,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  4-

 

22.08.2011 tarih ve 28033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği´nin 6/6 ve 14´üncü maddesi okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; anılan Yönetmeliğin 6/6 maddesine göre, mezun olabilecek durumda olan öğrencilere; sınırlama getirilen 42 AKTS kredisinin de  üzerinde ders aldırılabilmesi için; aynı yönetmeliğin 14.maddesine göre Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5-

 

Yaz dönemi staj çalışmaları ile ilgili, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Kambiz RAMYAR´ın sözlü önerisi gündeme alındı.

Yapılan görüşmelerden sonra; eğitim planlarında kredili olarak görünen yaz dönemi staj çalışmalarının, öğrencinin yarıyıl için alacağı toplam kredi yüküne dahil edilip edilmesinin, ilgili birimin yönetim kurulu kararına göre yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 27.09.2011                                                        Toplantı Sayısı: 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                      ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                   ……...........

Rektör Yrd.Prof.Dr.                                           ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI       ..................             Ziraat Fak.Dek.nı Prof.Dr.F.Akın OLGUN   ......................

Müh.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Rabeno KURYEL...................             Diş Hek.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Celal ARTUNDž................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU. ...................        Ecz.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek.Prof.Dr.Mesut ÖNEN            ......................     İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Haluk SOYUER................

İletişim Fak.Dekanı .Prof.Dr.Müge ELDEN   .....................         Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Süleyman DOĞAN        ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mustafa ÖNER.......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Günnur KOÇAR            ................... Sağ.Bil.Ens.Md.V.Prof.Dr.Şükran DARCAN.......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL            ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK                ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ.................  Md.Bğ.ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL……….. Senato Ü.Prof.Dr.Hikmet SOYA                   .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Serpil HAZAR                     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Fazilet VARDAR SÜKAN................... ......      Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                        ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES              .....................          Senato Ü.Prof.Dr.İsmet ÖZEL                        ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                   ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Rezan TATLIDİL            .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Avni GÜVEN       ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                              ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md..Prof.Dr.Muzaffer ÇOLAKOĞLU........

Öd.Sğ.Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.Atatürk .Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN……….......

Dev.T.M.K.Md.Prof.Dr.Gürbüz AKTAŞ…      ....................         Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr. Şahin SAKA          ......................           Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Çiçek FADILOĞLU  ....................

Atatürk .Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ............       Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Yılmaz  ŞAYAN        ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK   ......................

Yabancı Dil.Y.O.Md.Prof.Dr.Atilla SİLK܅………….  Raportör Gen.Sek.V. Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................