EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 28.02.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 4

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.02.2012 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 1-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Afyon'da YÖK Başkanının başkanlığında 25.02.2012 günü yapılan toplantı hakkında,

-25-26/02/2012 tarihlerinde yapılan "Çalıştay 3" hakkında,

-Offset uygulaması hakkında,

-29 yaşını doldurmuş öğrencilerin kayıtlanma ile ilgili Bakanlık yazısı hakkında,

bilgi verdi.

Karar 2-

Üniversitemiz Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Seramik, Cam ve Çinicilik (İ.Ö.) programına 2012/2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınımının durdurulmasına ve örgün eğitimde 50 öğrenci alınmasının devamına ve eğitimin Koyundere/Menemen'de devam etmesine dair, Okul Müdürlüğü'nün 08.02.2012  gün ve 362 sayılı teklifi ve Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversitemiz Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Seramik, Cam ve Çinicilik (İ.Ö.) programına 2012/2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınımının durdurulmasına,

b) Örgün eğitimde 50 öğrenci alınmasının devamına ve eğitimin Koyundere/Menemen'de devam etmesine,

c) Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oyçokluğuyla  karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 28.02.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 4

Karar 3-

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren "Bilgisayar Programcılığı" (İKMEP) ve "Gıda Teknolojisi" (İKMEP) ikinci öğretim programlarının açılmasına, her iki programa 30'ar  öğrenci alınmasına  dair, Okul Müdürlüğü'nün 10.02.2012  gün ve 74 sayılı teklifi ve Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren "Bilgisayar Programcılığı" (IKMEP) ve "Gıda Teknolojisi" (İKMEP) ikinci öğretim programlarının açılmasına,

b) her iki programa 30'ar  öğrenci alınmasına,

c) Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oyçokluğuyla  karar verildi.

Karar 4-

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren "Ameliyathane Hizmetleri" örgün eğitim programı açılmasına ve anılan programa 20 öğrenci alınmasına dair, Okul Müdürlüğü'nün 15.02.2012  gün ve 94 sayılı teklifi ve Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun kararı okundu.Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren "Ameliyathane Hizmetleri" örgün eğitim programı açılmasına,

b) Anılan programa 20  öğrenci alınmasına

c) Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 28.02.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 4

Karar 5-

Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde mevcut bulunan ve 2010/2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı durdurulan "Mantarcılık" programına 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınması ve anılan programın adının "Kültür Mantarı Üretimi ve Teknolojisi" olması ve bu programa 20 kişilik öğrenci kontenjanı ayrılmasına ilişkin, Okul Müdürlüğü'nün 13.02.2012  gün ve 591 sayılı teklifi ve Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun kararı okundu.Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde mevcut bulunan ve 2010/2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı durdurulan "Mantarcılık" programına 2012/2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınması ve anılan programın adının "Kültür Mantarı Üretimi ve Teknolojisi" olmasına,

b) Anılan programa 20 kişilik öğrenci kontenjanı ayrılmasına,

c) Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oyçokluğuyla karar verildi.

Karar 6-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfının Mütevelli Heyetine, Üniversitemiz Senatosunca 3 üye seçilmesine dair, 23.02.2012 gün ve 66 sayılı teklif yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 7.maddesi uyarınca, Mütevelli Heyetini temsil etmek üzere,

-Prof.Dr.M.Ali UL                  Fen Bil.Enst.Müdürü

-Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN E.Ü.Genel Sekreteri

-Prof.Dr.Oktay NAZLI          Tıp Fakültesi

seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 28.02.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 4

Karar 7-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 12.maddesi gereğince, Vakıf Yönetim Kurulu'na, Üniversitemiz Senatosunca 2 üye seçilmesine dair, 27.02.2012 gün ve 74 sayılı teklif yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 12.maddesi gereğince, Vakıf Yönetim Kurulu'na,

-Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN E.Ü.Genel Sekreteri

-Prof.Dr.Nuri BİLGİN            Edebiyat Fakültesi

seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Sosyal medyada yapılan yazışmalar ve Rektörlüğe intikal eden öğrenci istekleri ve mezun olma durumuna gelen öğrencilerle ilgili görüşme açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; mezun durumuna gelmiş öğrencilerden, eğitim öğretim sürecinde alması gereken tüm derslere kayıtlanıp, devam şartını yerine getirdikleri halde en fazla üç dersten başarısız olanlar için; 2012/2013 eğitim-öğretim dönemi sonuna dek bir kez ve aynı yarıyıl sonunda kullanılmak kaydıyla ek sınav hakkı verilmesine, bu hakkı kullanan öğrencilerin tek ders sınav hakkını kullanmış sayılmasına, tek ders sınav hakkını kullanan öğrencilerin bu sınav hakkından yararlanmamalarına, Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu'nun belirlediği tarihlerde sınavların yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Ege Meslek Yüksekokulu'nda bulunan Tarım Makineleri programına öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Yönetim Kurulu'nun Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun kararı okundu.Dosya incelendi.

a)               Tarım Makineleri programının; Makine tabanlı olması gerek, tarım alet gerekse de tarımda kullanılan makinelerin eğitimi konusunda olması ve program da yeterli sayıda öğretim elemanı ile alt yapının da bulunması nedeniyle adı geçen programa 2012/2013 eğitim-öğretim güz yarıylından itibaren 20 öğrenci alınarak eğitimi devam etmesine,

b)               Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle  karar verildi.