EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 28.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 11

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.05.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.) (Yeni Senato Salonu)

Karar  1–

-Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

-Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ tarafından Akademik yükseltmeleri ve kadroya  atamaları yapılan doçentlere Cumhuriyet Ormanı’na dikilen bir ağaç belgesi ve takdir belgesi verildi.

Karar  2–

 

Üniversitemiz Ödemiş Meslek Yüksekokulu’nda 2012/2013 öğretim yılından itibaren “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” programı açılmasına ve bu programa ek kontenjanla 30 öğrenci alınmasına dair, anılan meslek yüksekokulun 03.05.2012 gün ve 488 sayılı teklifi, yönetim kurulu kararı, Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu’nun 18.05.2012 tarihli “olumlu” raporu okundu. Hazırlanan  dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                              Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu’nda 2012/2013 öğretim yılından itibaren “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” (örgün) programının açılmasına,

b)                             Açılacak bu programa 2012/2013 öğretim yılında ek kontenjanla 30 öğrenci alınmasına,

c)                              Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına

oyçokluğuyla karar verildi.

(Senato üyesi Prof.Dr.Hikmet SOYA’nın muhalefet şerhi eklidir.)

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 28.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 11

Karar  3–

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Kök Hücre Anabilim Dalı” ve “Sinir Bilim Anabilim Dalı”na ait, 2012/2013 eğitim-öğretim yılı ders programlarına ait, anılan Enstitü Müdürlüğünün 11.05.2012 gün ve 1099 sayılı yazısı, Enstitü kurul kararı ve ekli ders programları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif edilen programların aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  4–

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 5-(3) maddesi uyarınca, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında Fakülte/Yüksekokul ve Enstitülerimizde uygulanacak “Akademik Takvim” incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 5-(3) maddesi uyarınca, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında Fakülte/Yüksekokul ve Enstitülerimizde uygulanacak “Akademik Takvim”in aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5–

Eczacılık Fakültesi’nde 2012/2013 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere; 2012/2013 eğitim-öğretim yılında 1.sınıfa kayıtlanan öğrencilerin bütünleme sınav uygulamasının kaldırılmasına dair, Eczacılık Fakültesi’nin 06.04.2012 gün ve 638 sayılı teklifi, 07.12.2011 gün ve 15/2 sayılı fakülte kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eczacılık Fakültesi Fakülte kurul kararındaki gerekçe de dikkate alınarak; 2012/2013 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, Eczacılık Fakültesi’ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere bütünleme sınav uygulamasının kaldırılmasına, yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tek sınav olarak yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.