EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:28.05.2013                                                                        Toplantı Sayısı:13

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.05.2013 Salı günü saat 14.30’da, Yeni Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

-          Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, Senato oturumunun canlı yayınlanacağını belirterek, durumu oylamaya sundu, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

-          TEYDEB Başkanı Sayın Fatih YÜLEK ve TÜBİTAK Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Komite Sekreteri Sayın Ahmet Rıza BALIM’ın “TTO Bilgilendirme Sunumu” dinlendi.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Geçen hafta Tire’de yapılan M.Y.O. Toplantısı hakkında,

-          “Kent ve Seyyah” Kitabı hakkında,

bilgi verdi.

Gündem oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Karar 3-

“İletişim Fakültesi Staj Yönergesi”nin 5.maddesinin değiştirilmesine dair, anılan Fakülte Dekanlığı’nın 18.03.2013 tarihli ve 618 sayılı yazısı, 13.02.2013 tarihli ve 1/7 sayılı Kurul kararı, Eğitim Komisyonu’nun 03.05.2013 tarihli ve 68/3 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, “İletişim Fakültesi Staj Yönergesi”nin 5.maddesinde yapılan değişikliklerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 4-

Tıp Fakültesi’nde, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmakta olan Akademik Takvime göre, 3., 4. ve 5. Sınıfların bütünleme sınav tarihlerinde yapılan değişiklikler ile ilgili Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 16.05.2013 tarihli ve 6989 sayılı yazısı, 15.04.2013 tarihli ve 15/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve değişiklik listesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi’nde, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmakta olan Akademik Takvime göre, 3., 4. ve 5. Sınıfların bütünleme sınav tarihlerinde yapılan değişikliklerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından düzenlenen sertifika programlarının, Bologna sürecine dahil edilerek, AKTS ile kredilendirilmesine ilişkin hazırlanan “Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin görüşülmesine geçildi. Eğitim Komisyonu’nun 03.05.2013 tarihli ve 68/1 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından düzenlenen sertifika programlarının, Bologna sürecine dahil edilerek, AKTS ile kredilendirilmesine ilişkin hazırlanan “Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

“Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 9.maddesi uyarınca, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılacak lisansüstü yaz okulu derslerine ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğünün 06.05.2013 tarihli ve 2928 sayılı teklif yazısı, Kurul Kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılacak lisansüstü yaz okulu derslerinin aynen kabulüne,

b)      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

“Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 9.maddesi uyarınca, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda, Fen, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve Eğitim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda açılacak lisans yaz okulu derslerine ilişkin, teklifler, kurul kararları okundu, dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda, Fen, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve Eğitim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda açılacak lisans yaz okulu derslerinin aynen kabulüne,

b)      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI…………..

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅…………........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….....

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU…….

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….......

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN…………........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……......

Diş.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž………........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER……………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………..

Su Ürün.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….......

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN…………........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN……………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………...

Hem.Fak.Dek.

Prof.Dr.Çiçek FADILOĞLU……......

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER……………….

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………......

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……..

Fen Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mehmet Ali UL…………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ…………........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž……….

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR……………........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN……………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES………........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER………......

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….......

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR……………….

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON……......

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Muzaffer ÇOLAKOĞLU…….

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………...

D.T.M.Kons.Md.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………….....

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………..

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…...

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ……………….

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Doç.Dr.Adnan TÜRKSOY…….......

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI…………

Tire M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….....

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN………………

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK……….

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………………

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............