EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :28.09.2010                                                Toplantı Sayısı: 19

 

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.09.2010 Salı günü saat 13:30`da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Gaziemir`de bu yıl eğitime açılacak Havacılık programı için bugüne kadar yapılanlar hakkında bilgi verdi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Karar 3-

Üniversitemiz Senatosunca 28.01.2003 gün ve 3/1 sayılı kararla kabul edilen Yükseköğretim Kurulunca 30.04.2002 tarihli toplantısında uygun görülerek yürürlüğe giren "Ege Üniversitesi`nde Akademik Yükseltmelerle ilgili" kararlar ve konuyla ilgili 19.06.2009 tarihli açıklama metni incelendi.

Yapılan görüşmelerde; Senato kararında belirtilmeyen fakülte-enstitü ve yüksekokulların hangi kriterleri istedikleri, kriterleri değiştirmek isteyen birimlerin gerekli hazırlıklarını yapmaları gerektiği belirtildi.

Bilgi edinildi.

Karar 4-

Üniversitemizde verilecek Pedagojik Formasyon konusunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`nın 23.09.2010 gün ve 34815 sayılı yazısı, konu ile ilgili Pedagojik Formasyon Komisyonunun 28.09.2010 günlü kararı okundu.

Yapılan görüşmelerde; Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca, "Ege Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi"nin Madde 6 ve geçici        Madde 1-2-6 ile çizelge 2`nin yapılan değişikliklerle yeni şeklinin aynen kabulüne oybirliğiyle  karar verildi.

Karar 5-

 

2010/2011 eğitim-öğretim yılında Akademik takvime göre "kayıt yenileme" tarihleri içinde öğrenim harcını yatırdığı halde kaydını yenilemeyen öğrencilere "kayıt yenileme" için bir gün otomasyon sisteminin açılmasına dair, Komisyon Başkanlığı`nın teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin 9/a maddesi uyarınca öğrenim katkı bedelini yatıran ve kaydını yenilemeyen tüm öğrencilere 15 Ekim 2010 tarihinde kayıt yenileme için otomasyon sisteminin açılmasına, oybirliğiyle karar verildi.