EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:29.01.2013                                                                        Toplantı Sayısı:2

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 29.01.2013 Salı günü saat 13.30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

"Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik"in

4.maddesi gereğince dört yıllık görev süresi dolan bazı üyeler yerine, üye seçimine gidildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

- Edebiyat Fakültesinden,                  Prof.Dr.Nuran ŞAHİN,

- Eczacılık Fakültesinden,                  Prof.Dr.Özgen ÖZER,

- Dişhekimliği Fakültesinden,            Prof.Dr.Atilla KESERCİOĞLU

- Tıp Fakültesinden,              

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu´na seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Karar 3-

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında; Ege Meslek Yüksekokulunda açık bulunan "Tarım Makineleri Programı"na 20, "Mekatronik" ve "Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği" Programlarına 30´ar öğrenci alınması, "Uçak Teknolojisi", "Mekatronik" ve "Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği" Programlarına zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılmasına dair, anılan Meslek Yüksekokulunun 24.01.2013 tarihli ve 323 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu Kararı okundu. Dosyalar incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Ege Meslek Yüksekokuluna, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında;

- "Tarım Makineleri" Programına                              20,

- "Mekatronik" Programına                                       30,

- "Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği" Programına    30,

öğrenci alınmasına,

b) Ege Meslek Yüksekokulunda bulunan "Uçak Teknolojisi",  "Mekatronik" ve "Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği" Programlarına zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılmasına,

c) Tekliflerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesinin görüşülmesine geçildi.

            Yapılan görüşmelerden sonra;

            Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesinin, 5, 7, 12, 14 ve gerekirse geçici maddelerindeki düzeltmelerle, aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.