EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi: 29.03.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 6

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 29.03.2011 Salı günü saat 14:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Senatoya seçilen Ziraat Fakültesi Senatörü Prof.Dr.Hikmet SOYA hakkında,

-27/29 Mayıs 2011´de İstanbul´da yapılacak Yükseköğretimle ilgili kongre hakkında,

-Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Perihan ÜNAK´ın, Nükleer Santraller konusunda sunum yapacağı hakkında,

-Japonya depremi ile ilgili Doç.Dr.Zekeriya DURSUN´un yardım önerisi hakkında,

-Bu hafta yapılan 5018 Sayılı Yasa Sempozyumunda 10 konuşmacının ? görüşme yaptığı hakkında,

Bilgi verdi.

 

Karar  3-

 

Bu yıl Üniversitemizde yapılacak yabancı uyruklu öğrenci sınavı hakkında, Rektör Yardımcısı prof.Dr.Atilla SİLKÜ bilgi verdi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonunda da uygun görülen;

-Yurtdışından öğrenci kabulüne dair yönergenin,

-Üniversitemizce belirlenen sınav takvimine göre EGEYÖS sınavının yapılmasının,

-Sınav kılavuzu, şartname ve sözleşmenin

uygunluğuna, oyçokluğuyla karar verildi. (43 iştirak: 42 kabul-1 red)

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 29.03.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 6

Karar  4-

6111 Sayılı Kanun ile ilgili olarak Eğitim Komisyonunca alınan 22.03.2011 gün ve 21/1-2 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 

a)6111 Sayılı Kanuna göre Üniversitemize başvurularda, ilgili yasa maddesinde belirtilen "durumu kurumlarınca uygun bulunan " öğrencilerin 2010/2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde başvurduğu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararlarına göre eğitim-öğretime başlatılabileceklerine,

b)6111 Sayılı Yasa´da anlaşılamayan ve yorum farkına yol açan hususların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sorulmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5-

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde "Konaklama İşletmeciliği" ve  "Seyahat İşletmeciliği" bölümlerinde 2011/2012 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı açılmasına ve 50´şer öğrenci alınmasına ilişkin, Eğitim Komisyonu kararı, Okul Müdürlüğünün 22.12.2010 gün ve 14824 sayılı teklifi okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde "Konaklama İşletmeciliği" ve  "Seyahat İşletmeciliği" bölümlerinde 2011/2012 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı açılmasına ve her iki bölüme  50´şer öğrenci alınmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, iletilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.

(43 iştirak:41 evet-2 hayır oy kullanıldı.)

Karar  6-

İletişim Fakültesi "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" "Radyo-TV ve Sinema" "Gazetecilik" bölümlerinde, 2011/2012 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı açılması ve her bölüme 75 şer öğrenci alınmasına dair, anılan Fakültenin ve Eğitim Komisyonunun kararı, okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) İletişim Fakültesi "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" "Radyo-TV ve Sinema" "Gazetecilik" bölümlerinde, 2011/2012 öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı açılmasına ve her bölüme 75 şer öğrenci alınmasına

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.

(43 iştirak:25 evet-18 hayır oy kullanıldı.)

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 29.03.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 6

Karar  7-

İletişim Fakültesi bölümlerinde 2010/2011 eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim planına serbest seçmeli ders eklenmesi teklifinin, Dekan Prof.Dr.Müge ELDEN´in isteği üzerine gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  8-

İletişim Fakültesi Staj Yönergesi´nin yeni şekli ve Eğitim Komisyonunun olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; İletişim Fakültesi Staj Yönergesi´nin aynen kabulüne, karar verildi.

Karar  9-

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2011/2012 öğretim yılı eğitim planlarına ek olarak Seroloji ve İmmünoloji, Balık Farmakolojisi ve Patoloji derslerinin seçmeli ders olarak eklenmesine dair, anılan Fakülte Dekanlığının 03.03.2011 gün ve 370 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, teklifin aynen kabulüne karar verildi.

Karar  10-

Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Öğretim Yönergesi´nin 22.maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili, anılan Fakülte Dekanlığının 23.02.2011 gün ve 292 sayılı teklifi, kurul kararı ve Eğitim Komisyonunun olumlu görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Öğretim Yönergesi´nin 22.maddesinde yapılan değişiklik teklifin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar  11-

 

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi programına 21011/2012 öğretim yılında öğrenci alınmamasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 08.03.2011 gün ve 2687 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, Laboratuar olanaklarının iyileştirilmesi ve eğitimin daha verimli hale getirilmesi amacıyla,  Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi programına 21011/2012 öğretim yılında öğrenci alınmamasına oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 29.03.2011                                                                    Toplantı Sayısı: 6

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                      ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                   ……...........

Rektör Yrd.Prof.Dr.                                           ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI       ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.F.Akın OLGUN   ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Rabeno KURYEL...................             Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Celal ARTUNDž................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU. ...................        Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek.Prof.Dr.Mesut ÖNEN            ......................     İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Haluk SOYUER................

İletişim Fak.Dekanı .Prof.Dr.Müge ELDEN   .....................         Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Günnur KOÇAR            ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL               ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK                ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ.................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL……….. Senato Ü.Prof.Dr.Hikmet SOYA                   .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Serpil HAZAR                     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Fazilet VARDAR SÜKAN................... ......      Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                        ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES              .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT    ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                   ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Rezan TATLIDİL            .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Avni GÜVEN       ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                              ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md..Prof.Dr.Muzaffer ÇOLAKOĞLU........

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.Atatürk .Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN……….......

Dev.T.M.K.Md.Prof.Dr.Gürbüz AKTAŞ…      ....................         Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr. Şahin SAKA          ......................           Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Çiçek FADILOĞLU  ....................

Atatürk .Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ............       Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Yılmaz  ŞAYAN        ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK   ......................

Yabancı Dil.Y.O.Md.Prof.Dr.Atilla SİLK܅………….  Raportör Gen.Sek.V. Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................