EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:30.04.2013                                                                        Toplantı Sayısı:10

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 30.04.2013 Salı günü saat 13.30´da, Yeni Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

a)Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Bugün Rektörlük bahçesine gelen 30-40 öğrenci olduğunu, isteklerini aldıklarını,

-          Atatürkçü Düşünce Topluluğunun yapacağı toplantının "Cumhuriyet ve Atatürk Günleri"nde yapılmasını teklif ettiklerini; topluluğun bunu kabul etmediğini ve bunun için bir hareket başlattığını,

-          Dershane sınavları için verilen binalarla ilgili, kiralama için kampanya başlatıldığını, tüm kurumlara, Üniversitemiz salonlarını sınav için açtıklarını, öğrencilerden olumlu dönüşler alındığını,

-          ARGEFAR´ın yeni ürünlerini piyasaya çıkardığını,

-          Anadolu Otizm Vakfı ile protokol yapıldığını,

belirtti, bilgi verdi.

b)Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ; Senato oturumunun canlı yayınlanacağını belirterek, durumu oylamaya sundu, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Akademik yükseltmeleri yapılan öğretim üyelerine plaketleri verildi.

Ayrıca, Prof.Dr.Fazilet VARDAR, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile ilgili sunum yaptı.

 

Karar 3-

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrencilerde aranacak şartlar ile özel yetenek sınav tarihleri ve isteyenlere verilecek kurs ile ilgili anılan Okul Müdürlüğünün 28.03.2013 tarihli ve 278 sayılı yazısı ve 27.03.2013 tarihli ve 15/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında alınacak öğrencilerin ön kayıt tarihleri, yetenek sınavı tarihleri, kurs tarihleri ve asil kayıt tarihlerinin aynen kabulüne,

b)Alınacak kurs bedellerinin Döner Sermaye Saymanlığına yatırılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu´na, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilere ilişkin sınav takvimi, yetenek sınavı kurs bedelleri ve başvuru koşulları ile ilgili anılan Okul Müdürlüğünün 10.04.2013 tarihli ve 679 sayılı yazısı, 12.03.2013 tarihli ve 5/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve başvuru koşulları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında alınacak öğrencilerin ön kayıt tarihleri, yetenek sınavı tarihleri, kurs tarihleri ve asil kayıt tarihlerinin aynen kabulüne,

b)Alınacak kurs bedellerinin Döner Sermaye Saymanlığına yatırılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Karar 5-

Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı´na, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrenciler için hazırlanan "Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Uygulama Usul ve Esasları"na ilişkin Dekanlık Makamının 11.04.2013 tarihli ve 1346 sayılı yazısı ve 04.04.2013 tarihli ve 14/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Yapılanan görüşmelerden sonra;

a)Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı´na, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrenciler için hazırlanan "Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Uygulama Usul ve Esasları"nın aynen kabulüne,

b)Alınacak kurs bedellerinin Döner Sermaye hesabına yatırılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Sosyal Bilimler Enstitüsü´nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Yükseköğretim Kurulu kararı ile kabul edilen programlara alınacak öğrenci sayıları ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün, 30.03.2013 tarihli ve 1365 sayılı yazısı, 27.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. 

Yapılanan görüşmelerden sonra;

a)Sosyal Bilimler Enstitüsü´nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Yükseköğretim Kurulu kararı ile kabul edilen ve listesi sunulan; tezli yüksek lisans programlarına, doktora programlarına, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına teklif edilen öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 7-

Sosyal Bilimler Enstitüsü´nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında açılması teklif edilen;

-          Sanat Tarihi                                                                     Tezli Yüksek Lisans

-          Psikoloji                                                                           Tezli Yüksek Lisans

-          İlköğretim (Fen Eğitimi)                                                 Tezli Yüksek Lisans

-          Temel Bilimler (Türk Müziği)                                          Tezli Yüksek Lisans

-          Sanat Tarihi                                                                     Doktora

-          İlköğretim (Fen Eğitimi)                                                 Doktora

-          Uluslararası İlişkiler                                                         Doktora

-          Arkeoloji (Müzecilik ve Kültürel Miras)                         İkinci Öğretim Tezsiz Y.L.

-          İşletme (Kurumsal Yönetişim ve Liderlik)                      İkinci Öğretim Tezsiz Y.L.

-          Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim)          Uzaktan Öğretim Tezsiz Y.L.

-          İktisat (Finans Ekonomisi ve Yönetimi)                         Uzaktan Öğretim Tezsiz Y.L.

programlarıyla ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün 30.03.2013 tarihli ve 1365 sayılı teklif yazısı ile 27.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. 

Yapılanan görüşmelerden sonra;

a)Sosyal Bilimler Enstitüsü´nde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında açılması teklif edilen;

-          Sanat Tarihi                                                                     Tezli Yüksek Lisans

-          Psikoloji                                                                          Tezli Yüksek Lisans

-          İlköğretim (Fen Eğitimi)                                                 Tezli Yüksek Lisans

-          Temel Bilimler (Türk Müziği)                                         Tezli Yüksek Lisans

-          Sanat Tarihi                                                                     Doktora

-          İlköğretim (Fen Eğitimi)                                                 Doktora

-          Uluslararası İlişkiler                                                        Doktora

-          Arkeoloji (Müzecilik ve Kültürel Miras)                         İkinci Öğretim Tezsiz Y.Lisans

-          İşletme (Kurumsal Yönetişim ve Liderlik)                     İkinci Öğretim Tezsiz Y.Lisans

-          Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim)          Uzaktan Öğretim Tezsiz Y.Lisans

-          İktisat (Finans Ekonomisi ve Yönetimi)                         Uzaktan Öğretim Tezsiz Y.Lisans

programlarının aynen kabulüne,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünde "Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı" açılmasına ilişkin anılan Enstitü Müdürlüğünün 15.04.2013 tarihli ve 157 sayılı teklif yazısı, Enstitü Kurulunun 10.04.2013 tarihli ve 6/2 sayılı kararı okundu. Hazırlanan dosya incelendi.

Yapılanan görüşmelerden sonra;

a)2547 Sayılı Kanun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Üniversitemiz Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünde "Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı" açılmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

"Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği"nin 10.maddesi uyarınca, her iki yılda bir Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kurul Üyelerinin yenilenmesine ilişkin teklif dinlendi.

Yapılanan görüşmelerden sonra;

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kuruluna:

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU                yerine              Prof.Dr.Nadide KAZANCI

Prof.Dr.Perihan ÜNAK                                yerine              Prof.Dr.Mustafa ÖNER

Prof.Dr.Muzaffer ÇOLAKOĞLU                yerine              Prof.Dr.Öcal ÖZBİLGİN

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI                             yerine              Prof.Dr.Fulya GÜNŞAR

Öğrenci temsilcisi Yelda SAÇAR                 yerine              Murat MOLA´nın

seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 10-

Senatomuzca alınan, 11.07.2000 tarihli ve 14/6 sayılı "Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü´nde yeni Anabilim Dalları açılması" ile ilgili kararın, işlerlik kazanmadığından ve şu an ihtiyaç olmadığından iptal edilmesine dair Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 12.04.2013 tarihli ve 1850 sayılı yazısı okundu.

Yapılanan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile 11.07.2000 tarihli ve 14/6 sayılı Senato kararının iptaline, oybirliğiyle karar verildi.