EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 31.05.2011                                                        Toplantı Sayısı: 11

 

 

 

Karar  2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Yönetim Kurulundaki dile getirilen konuları tekrarlandı; şikayetler, isimsiz, imzasız mektuplar hakkında bilgi verdi.

-Üniversitemizde Orman ve Veteriner Fakülteleri açma tekliflerinin 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunda uygun görülmediği hakkında,

bilgi verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

SENATO ÜYELERİNİN İMZALARI

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 31.05.2011                                                        Toplantı Sayısı:11

 

 

 

 

Karar  3-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü´nde, Yükseköğretim Kurulu onayı bulunan mevcut programlarına 2011/2012 eğitim-öğretim yılında yeni öğrenci alınmasıyla ilgili olarak;

39 tezli yüksek lisans programı,

21 doktora programı,

5 ikinci öğretim (akşam-paralı) tezsiz yükseklisans programı,

1 gündüz eğitimi tezsiz yükseklisans programı,

1 Uzaktan eğitim (elektronik-paralı) tezsiz yükseklisans programının, koşulların, kontenjanların ve eğitim planlarının uygun olduğu ve belirtilen sayıda öğrenci alınmasına dair, Enstitü Kurulu´nun 05.05.2011 gün ve 1/2011 sayılı kararının ve eklerinin aynen kabulüne, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

SENATO ÜYELERİNİN İMZALARI

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 31.05.2011                                                        Toplantı Sayısı:11

 

 

 

Karar  4-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü´nde anabilim dallarından gelen teklifler, Yükseköğretim Kurulu yazıları üzerine yeni programlar açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 09.05.2011 gün ve B.30.2.EGE.0.41.00.00-1861 sayılı teklif yazısı, anılan Enstitü Kurulunun 05.05.2011 gün ve 2/2011 sayılı kararı okundu. Hazırlanan dosyalar incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Sosyal Bilimler Enstitüsü´nde,

-Psikoloji Anabilim dalına bağlı "Aile Danışmanlığı" ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programı (gece-paralı)

-Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programı (gece-paralı)

-Reklamcılık Anabilim Dalına bağlı "Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama" ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programı (gece-paralı)

-Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalına bağlı "Radyo-Televizyon ve Sinema" ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programı (gece -paralı)

-Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalına bağlı "Radyo-Televizyon ve Sinema" gündüz eğitimi tezsiz yükseklisans programı,

-İktisat Anabilim Dalına bağlı Uzaktan öğretim "İktisat"  tezsiz yükseklisans programı (elektronik-paralı)

-İşletme Anabilim Dalına bağlı Uzaktan Öğretim "Lojistik Yönetimi" tezsiz yükseklisans programı (elektronik-paralı)

Anılan programların 2011/2012 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlamasına,

-Teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına,

karar verildi.      

 

 

SENATO ÜYELERİNİN İMZALARI

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 31.05.2011                                                        Toplantı Sayısı: 11

 

 

 

Karar  5-

 

Senatomuzun 29.03.2011 tarih ve 6/3 sayılı kararıyla kabul edilen "Ege Üniversitesi Yurt Dışından Öğrencilerin Kabulü kararlarına ilişkin yönerge" ye iki yeni madde eklenmesine dair, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ´nün önerisi dinlendi. 30.05.2011 gün ve 4125 sayılı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı´nın teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Anılan Yönerge´ye, aşağıdaki iki maddenin eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Madde-25- Üniversitemizde uygulaması yapılan EGEYÖS sınavının Temel Öğrenme Becerileri Testi Bölümünden 40 ve üzerinde not alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde, puanların yukarıdan aşağıya sıralanması sonucuna göre yerleştirilirler.

 

Madde 26-Yerleştirmeler; %20´lik ülke barajı esas alınarak, önceden ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

 

 

 

 

 

SENATO ÜYELERİNİN İMZALARI