EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi :20.01.2009                                                Toplantı Sayısı: 2

 

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,20.01.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Halk Kongresi hakkında,

-21.01.2009 günü yapılacak Su Kongresi hakkında,

-19.01.2009 günü meydana gelen; 1 öğrencimiz ile 1 personelimiz ve oğlunun ölümü ile neticelenen kaza hakkında,

-Ege Koop'un konut projesi hakkında,

-YÖK'ün 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin son fıkrası ve 40/b maddesine göre yapılacak görevlendirilmeler hakkında,

bilgi verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi :20.01.2009                                                Toplantı Sayısı: 2

 

 

KARAR 3-

 

Üniversitelerarası Kurul'un gündeminde olan Doçentlik Sınav Yönetmeliği tasarısı hakkında bazı Fakülte görüşlerini inceleyen Eğitim Komisyonun 15.01.2009 günlü kararları okundu. Sözalan senato üyeleri, Fakültelerinin de görüşleri olduğunu dile getirdiler ve önerilerde bulundular.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonu kararları ve senato görüşlerinin ışığı altında konunun yeniden Eğitim Komisyonunda değerlendirilmesine ve hazırlanacak tekliflerin Üniversitelerarası Kurul'a gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 4-

 

Ege Üniversitesi'nde Uzaktan Eğitim yapılması konusunda 13.01.2009 günlü Senatoda bilgiye sunulan konu hakkında Eğitim Komisyonun 15.01.2009 günlü kararı okundu. Konu hakkında Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rezan TATLIDİL'in verdiği izahat dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı çerçeve yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Uzaktan Eğitim konusundaki ön raporun aynen kabulüne, bu konuda programların ilgili Fakülte ve Yüksekokulca hazırlanarak, Eğitim Komisyonunca görüşüldükten sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na teklif olarak arzına karar verildi.