EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 01.06.2004                                                                    Toplantı Sayısı: 10

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 01.06.2004 Salı günü saat 14:30’da Rektör       Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

   Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına 2004/2005 öğretim yılında önkayıtla alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, özel yetenek sınav tarihleri ile sınav öncesi uygulanacak eğitimine ilişkin, anılan Müdürlükten alınan yazı ekindeki, 06.05.2004 gün ve 10/10 sayılı Yönetim Kurulu kararının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

   Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarımıza 2004/2005 öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçişle alınacak öğrenciler ile ilgili, Fakülte ve Yüksekokul Müdürlüklerinin teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Ege Üniversitesi Öğretim-Eğitim Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca; 2004/2005 öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenciler ile ilgili tekliflerin  aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi. .

KARAR 4-

   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.05.2004 gün ve 10691 sayılı teklifi üzerine, Eğitim Fakültesi Dekanlığının Fakültede 4 Ekim 2004/27 Mayıs 2005 tarihleri arasında “İngilizce Öğretmenliği Sertifika” programın açılmasına dair 28.05.2004 gün ve 1232 sayılı yazısı, kurul kararı, sertifika programı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurulu yazısı dikkate alınarak, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde 4 Ekim 2004/27 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirtilen şartlarda “İngilizce Öğretmenliği Sertifika” programı açılmasına ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulmasına, oybirliğiyle karar verildi. .

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.06.2004                                                                    Toplantı Sayısı: 10

KARAR 5-

   2004/2005 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsünde;

-                           -          İktisat Anabilim dalında; Doktora

-                           -          Temel Bilimler Anabilim Dalında; Doktora,

-                           -          İşletme Anabilim Dalı; İnsan Kaynakları Yönetici ve Yönetim Geliştirme bilim dalında, 2.öğretim Tezsiz Yükseklisans,

-                           -          İşletme Anabilim Dalı; İşletme Bilim Dalında, 2.öğretim Tezsiz Yükseklisans,

-                           -          Bölgesel İlişkiler Anabilim Dalı; Bölgesel İlişkiler, Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları Bilim Dalında, 2.öğretim Tezsiz Yükseklisans,açılmasına dair , 27.05.2004 gün ve 2916  sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2004-2005 öğretim yılında güz yarıyılından itibaren Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde adı geçen Doktora ve 2.öğretim Tezsiz Yükseklisans programlarının açılmasına, oybirliğiyle karar verildi. .

Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR

                                                                                         Rektör

Rektör Yrd.Prof.Dr.Fikret İKİZ                             ..................             Rektör Yrd.Prof.Dr.Haluk BAYLAS ....................

Rektör Yrd.Prof.Dr.Mustafa METİN   ..................             Tıp Fak.Dek.Prof.Dr.Ata ERDENER...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA           ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................            Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Selda ERTÜRK.....................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................               Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Erçin ERCİYAS           ......................

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............   İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Seyide PARSA     ...............   Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.İbrahim DÖNMEZER    ....................

Senato Ü.Prof.Dr.Ali ÜNAL                 .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Murat GOMEL                     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Halil ŞENGONCA    .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Sezen ZEYTİNOĞLU          ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                          .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Zeki ERGEN                          ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Demet GÜRÜZ                         ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Erhan ADA                          .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ   ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Kadir ASLAN                      ......................      Senato Ü.Prof.Dr.Ağah ÇERTUĞ                      ......................      Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Ahmet ARSLAN   .......................     Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ      ...................            Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Cemal ERONAT   .......................   

Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Emür HENDEN             ....................           T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................  

Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL  ......................         Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  

B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Mustafa F.ACAR  ....................             Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ...................... 

İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ...................              Dev.T.M.K.Md.V.Prof.Dr Haluk BAYLAS     ....................    

Ege Ms.Y.O.M.V.Prof.Dr.Mustafa METİN         ...................           Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................   

Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Zeynep CONK            .........................            Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................    

Çeş.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rauf UÇUCU ......................         Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN        ....................    

Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Osman ÖZDEN      . ..................   Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................   

Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY              ......................         Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................