EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 02.07.2004                                                                    Toplantı Sayısı: 14

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 02.07.2004 Cuma günü saat 11:00’de Rektör       Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2004/2005 öğretim yılından itibaren “İlaç Klinik Araştırmaları ve Uygulamaları Anabilim Dalı” ve bu anabilim dalında “İlaç Klinik Araştırmaları ve Uygulamaları” Yükseklisans programı açılmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğü’nün teklifi, kurul kararı ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      Konuyu inceleyip, rapor hazırlamak üzere;

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Haluk BAYLAS’ın başkanlığında, Prof.Dr.Ata ERDENER, Prof.Dr.Semih GÜNEŞ, Prof.Dr.Selda ERTÜRK ve Prof.Dr.Cemal ERONAT’tan ibaret bir komisyonun kurulmasına,,

b)     Komisyonun, raporu 1 ay içinde Senatoya sunmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

KARAR 3-

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2004/2005 öğretim yılından itibaren “Tohum Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı” ve bu anabilim dalında yükseklisans programının açılmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğü’nün teklifi, kurul kararı ve ilgili dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

c)     Konuyu inceleyip, rapor hazırlamak üzere;

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Fikret İKİZ’in başkanlığında, Prof.Dr.Emür HENDEN, Prof.Dr.Ali ÜNAL, Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA ve Prof.Dr.Semih ERKAN’dan ibaret bir komisyonun kurulmasına,

d)     Komisyonun raporu 1 ay içinde Senatoya sunmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 02.07.2004                                                                    Toplantı Sayısı: 14

 

 

 

KARAR 4-

 

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün “Ege Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü” kurulmasına dair gerekçeli teklifi, konu ile ilgili rapor okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra;

e)     Konuyu inceleyip, bir rapor hazırlamak üzere;

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mustafa METİN’in başkanlığında, Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER, Prof.Dr.Erhan ADA, Prof.Dr.Meral ERAL Prof.Dr.Sıddık İÇLİ, Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU, Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ, Prof.Dr.İsmail TÜRKKAN’dan  ibaret bir komisyonun kurulmasına,,

f)      Komisyonun raporu 1 ay içinde Senatoya arzına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

KARAR 5-

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalına bağlı “Onkoloji Hemşireliği” yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğü’nün 01.07.2004 günlü teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Konunun eğitim komisyonunda görüşülmesinden sonra Senatoya arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 6-

 

 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine 2004/2005 öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili başvuru ve sınav koşullarına ilişkin, anılan Okul Müdürlüğü’nün 25.06.2004 günlü teklifi, kurul kararı okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun sınav ve başvuru koşulları ile ilgili teklifin yapılan değişiklikle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.07.2004                                                                    Toplantı Sayısı: 14

KARAR 7-

Üniversitemizde açılacak Yaz Okulu ile ilgili Fen , Mühendislik,  Ziraat, Su Ürünleri  ve Eğitim Fakültesi Dekanlıklarının teklifleri incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; 2003/2004 öğretim yılı yaz döneminde açılacak dersler ile dersi verecek öğretim elemanı isimlerinin aynen kabulüne, karar verildi.

Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR

                                                                                         Rektör

Rektör Yrd.Prof.Dr.Fikret İKİZ                             ..................             Rektör Yrd.Prof.Dr.Haluk BAYLAS ....................

Rektör Yrd.Prof.Dr.Mustafa METİN   ..................             Tıp Fak.Dek.Prof.Dr.Ata ERDENER...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA           ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................            Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Selda ERTÜRK.....................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................               Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Erçin ERCİYAS           ......................

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............   İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Seyide PARSA     ...............   Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.İbrahim DÖNMEZER    ....................

Senato Ü.Prof.Dr.Ali ÜNAL                 .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Murat GOMEL                     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Halil ŞENGONCA    .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Sezen ZEYTİNOĞLU          ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                          .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Zeki ERGEN                          ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Demet GÜRÜZ                         ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Erhan ADA                          .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ   ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Kadir ASLAN                      ......................      Senato Ü.Prof.Dr.Ağah ÇERTUĞ                      ......................      Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Ahmet ARSLAN   .......................     Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ      ...................            Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Cemal ERONAT   .......................   

Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Emür HENDEN             ....................           T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................  

Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL  ......................         Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  

B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Mustafa F.ACAR  ....................             Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ...................... 

İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ...................              Dev.T.M.K.Md.V.Prof.Dr Haluk BAYLAS     ....................   

Ege Ms.Y.O.M.V.Prof.Dr.Mustafa METİN         ...................           Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................   

Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Zeynep CONK            .........................            Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................    

Çeş.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rauf UÇUCU ......................         Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN        ....................    

Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Osman ÖZDEN      . ..................   Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................   

Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY              ......................         Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................