EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.10.2007                                                         Toplantı Sayısı: 12

 

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 02.10.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;        

 

-4 Ekim 2007 günü yapılacak açılış töreni,

-Öğrenci Köyü’nün son durumu,

-Ankara’daki YÖK toplantısı,

-Metro yapımı,

konularında bilgi verdi.

KARAR 3-

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde 2007/2008 öğretim yılında uygulanacak olan Eğitim planı ile ilgili, anılan Okul Müdürlüğünün teklifi, eğitim planı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde 2007/2008 öğretim yılında uygulanacak olan Eğitim planının aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 4-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde  2007/2008 öğretim yılında uygulanacak “Genel İktisat” dersi adının, “Genel İktisat Uygulamaları” olarak değiştirilmesine ilişkin, anılan Fakülte Dekanlığının teklifi, kurul kararı  okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne karar verildi.

 

KARAR 5-

Senatomuzun 10.07.2007 gün ve 10/12 sayılı toplantısında ilk görüşmesi yapılan öğretim üyeliğine yükseltme ve atanma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair, yönetmeliğin geçici 2.maddesine göre “atanma ve yükseltmelerdeki asgari kriterlerin yeniden belirlenmesine” dair konunun 15 Ekim’e kadar, Fakülte ve Yüksekokul Müdürlüklerince gönderilmesine ve Senatoda görüşülmesine dair Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR bilgi verdi.