EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 04.04.2006                                                                    Toplantı Sayısı: 4

 

   Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 04.04.2006 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

 

Son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelen olaylarla ilgili verilen bilgi dinlenildi.

Ege-Dokuzeylül-İzmir Ekonomi-Yaşar Üniversiteleri Senatoları ile İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü Senatosunun müştereken hazırladıkları bildirisinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 3-

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2.maddesi uyarınca, 2006/2007 eğitim-öğretim yılında; Fakültelerimiz, Yüksekokullarımız, Enstitülerimiz ve Yaz okulumuzda uygulanacak olan Akademik Takvim ile ilgili, kuruluşlarımızdan gelen teklifler okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2006/2007 eğitim-öğretim yılında; Fakültelerimiz, Yüksekokullarımız, Enstitülerimiz ve Yaz okullarımızda uygulanacak Akademik Takvimin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 4-

 

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönetmeliğinin bazı maddelerine yapılan değişiklik teklifleri  okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan yönetmelikte yapılan değişik tekliflerinin aynen kabulüne ve Resmi Gazete’ye gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5-

 

Eğitim ve Mevzuat Komisyonlarınca kabul edilen “Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönergesi” okundu.

Okunan yönergenin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 6-

 

Eğitim ve Mevzuat Komisyonlarınca kabul edilen “Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Öğretim Staj Yönergesi” okundu.

Okunan yönergenin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.