EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04.09.2007                                                         Toplantı Sayısı: 11

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 04.09.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

KARAR 2-

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;

-Devam eden Metro inşaatı,

-Yurtların durumu,

-Öğrenci kayıtları,

-Engelliler için hazırlanan proje,

Hakkında bilgi verdi.

KARAR 3-

Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2007/2008 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni açılan Makine, Kimya ve Elektronik programlarında uygulanacak eğitim planlarına ilişkin anılan Okul Müdürlüğü’nün 24.07.2007 gün ve 380 sayılı teklif yazısı ve eki okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 4-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programları açılmasına dair, 02.08.2007 gün ve 1730 sayılı teklif yazısı, Yönetim Kurulu kararı, ekli dosyalar ve bu konudaki diğer Üniversitelerdeki örnekler incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, aşağıda isimleri yazılı Anabilim dallarında ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programlarının açılması tekliflerinin kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzedilmesine, karar verildi.

Anabilim Dalı

-Halk Sağlığı Hemşireliği

-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

-Psikiyatri Hemşireliği

-Hemşirelik Esasları

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Ameliyathane Hemşireliği

-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Yoğun Bakım Hemşireliği