EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:05.02.2008                                             Toplantı Sayısı:3

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı 05.02.2008 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR başkanlığında toplanarak; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle; aşağıdaki kararı almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1- Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;

a)                               Kiraz İlçesi’nde Tarım-Hayvancılık programı açılması konusundaki başvuru,

b)                               Danıştay’ca iptal edilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 2.maddesinden sonra yapılacak ilan konularında

bilgi verdi.

KARAR 3-

Türban’ın Yükseköğretim Kurumlarında serbest bırakılması ile ilgili  gelişmeler konusunda görüşme açıldı.

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR; Üniversitelerarası Kurul görüşmeleri, yayınlanan bildiri, Üniversitemizin 31 Ocak 2008 tarihli bildirisi hakkında bilgi verdi.

Yapılan konuşmalarda bu hafta içinde yapılacak işler hakkında görüşler ve Üniversitemizin görüşünü belirten Gazete İlanının verilmesi belirtildi.

9 Şubat 2008 günü Ankara’da bir yürüyüş yapılacağı, bu yürüyüşe İzmir’deki Üniversitelerden katılımların olacağı açıklandı.

Üniversitemizde 7 Şubat 2008 Kültür Merkezi’nde (MÖTBE) Senato Üyeleri ve Öğretim Üyelerimizin katılımıyla bir basın toplantısı yapılması ve gelecek hafta da sivil toplum kuruluşları ve bölge üniversiteleri ile birlikte İzmir’de bir yürüyüş düzenlenmesi çalışmalarında bulunulması benimsendi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi:05.02.2008                                   Toplantı Sayısı:3

 

 

 

 

KARAR 4-

 

Üniversitemizin kurucu Öğretim Üyeleri ve üstün hizmet veren öğretim üyeleri ve halen hizmet veren öğretim elemanları ile mezunlarımızın da onurlandırılmasına ve bunun bir vefa borcu olduğuna dair, önceki rektörlerden Prof.Dr.Hakkı BİLGEHAN, emekli öğretim üyesi Prof.Dr.Fikret CÜREKLİBATIR ve Prof.Dr.İsmet ERTAŞ’ın 18.01.2008 tarihli teklifleri okundu.

Teklif uygun görülerek; konu ile ilgili Senato Esaslarının geliştirilmesi çalışmalarında bulunulmasına ve konunun bu çalışmalardan sonra Senatomuza getirilmesine karar verildi.

 

 

KARAR 5-

 

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 12.maddesi uyarınca Vakıf Yönetim Kurulunda temsil edilmek üzere iki üye seçilmesine dair, anılan vakfın 04.02.2008 gün ve 62 sayılı yazısı okundu.

Yapılan çalışmalardan sonra; Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 12.maddesi uyarınca Vakıf Yönetim Kuruluna;

-Prof.Dr.Nuri BİLGİN

-Doç.Dr.Türker SUSMUŞ’un

seçilmelerine,  karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi:05.02.2008                                   Toplantı Sayısı:3

 

 

 

KARAR 6-

 

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 7.maddesi uyarınca Vakıf Mütevelli Heyetinde temsil edilmek üzere 3 üyenin seçilmesine dair, anılan vakfın 04.02.2008 gün ve 61 sayılı yazısı okundu.

Yapılan çalışmalardan sonra; Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 7.maddesi uyarınca Vakıf Mütevelli Heyetine;

-Prof.Dr.Oktay NAZLI

-Doç.Dr.Türker SUSMUŞ

-Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL’ün

seçilmelerine,  karar verildi.

KARAR 7-

 

Ödemiş Meslek Yüksekokulu’nda eğitimini sürdüren “Tarımsal İşletmecilik Programı”nın kapatılması, mevcut öğrencilerin mezun oluncaya kadar eğitim-öğretimi sürdürmeleri; kapatılan program yerine “Organik Tarım Programı” açılması ve açılacak bu programa 2008/2009 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün teklifi, kurul kararı program açılmasına dair gerekçe, ve öğretim elemanları bilgileri okundu.

Yapılan çalışmalardan sonra; Ödemiş Meslek Yüksekokulu’nda Tarımsal İşletmecilik Programı”nın kapatılması, mevcut öğrencilerin mezun oluncaya kadar eğitim-öğretimi sürdürmelerine; kapatılan program yerine 2008/2009 öğretim yılından itibaren “Organik Tarım Programı” açılmasına, 30 öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.