EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi :05.04.2005                                                                     Toplantı Sayısı: 6

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 05.04.2005 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

 

KARAR 2-      

  

   Giessen Justus Liebig Üniversitesi Rektörü ve Öğretim Üyelerinin de yeraldığı iki Üniversite arasında süregelen önemli işbirliği hakkında  Senatoya bilgi sunumu yapıldı. Rektörüne plaket takdim edildi.

   KARAR 3     

  

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Yönetmeliğinin görüşülmesine geçildi.

Mevzuat Komisyonu ve Enstitü Müdürlerinin görüşlerinin de alındığı Yönetmeliğin aynen kabulü ile, Resmi Gazetede yayınlanmasına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4

  

22.03.2005 günlü Senato oturumunda alınan “ Ege Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlıkları Dosyasının” Senato Üyelerinin görüşleri çerçevesinde yeniden görüşülmesine geçildi.

Yapılan incelemede, genelde planın benimsenmediği görüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; Senato üyelerinin ve Bazı Fakülte ve Enstitü Müdürlerinin yaptığı öneriler dikkate alınarak; “ Ege Üniversitesi Stratejik Planlama” teklifinin yapılan değişikliklerle kabulüne; uygulama için Fakülte-Yüksekokul ve Enstitülere gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :05.04.2005                                                                     Toplantı Sayısı: 6

KARAR 5

Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR’ın verdiği izahattan Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilmek için Yabancı Dil konusundaki başvuru sırasında TOFELS ve IELTS gibi Uluslararası düzeyde yapılan sınav belgelerinin  istenmediği ve kabulü için  karar alınması gerektiği anlaşıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan görüşmeleri de dikkate alınarak; Yardımcı Doçent atamalarında  Yabancı Dil konusunda 19.12.2000 gün ve 26/10 sayılı Senato Kararı ile istenen belgeler arasında KPDS ve ÜDS sınavları  yanı sıra, bu sınavlara eşdeğer  puanları ve geçerli süresi   olan  uluslararası düzeyde yapılan TOFELS ve İELTS belgelerinin de kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.