EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi :05.07.2005                                                          Toplantı Sayısı: 12

 

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 05.07.2005 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

 

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

 

 

KARAR 2-

 

 

Üniversitemizin yayın sayısının 2004 yılında 546 yayın gösterildiği, bu yayının 581 olması gerektiği konusunda TÜBİTAK’a yazılan yazının cevabında, hata yapıldığını, Üniversitemizin 581 yayınının olduğu, 28.05.2005 tarihinde de bu sayının 671’e yükseldiğine dair, TÜBİTAK’ın 29.06.2005 gün ve 30 sayılı yazısı okundu.

Bilgi edinildi.

 

KARAR 3-

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2005/2006 öğretim yılında yetenek sınavlarıyla alınacak öğrencilerin yetenek sınavları ile ilgili  başvuru koşuları  kayıt tarihleri ve ücretleriyle ilgili; 23.06.2005 gün ve 1699, 29.06.2005 gün ve 1772 sayılı teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Başvuru koşulları, sınav tarihleri ve kayıt ücretleriyle ilgili tekliflerinin aynen kabulüne, karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :05.07.2005                                                         Toplantı Sayısı: 12

KARAR 4-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde “Atatürk İlkeleri” konularına yer verilmesine dair, 14.06.2005 gün ve 10/6 sayılı Senato kararı ile kurulan  komisyonun çalışmaları için Eylül başına kadar süre istemesinin kabulüne karar verildi.