EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :06.10.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 21

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,06.10.2009 Salı günü saat 15:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında 2009/2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme süreleri 18.09.2009 tarihinde sona erdiği; yapılan incelemede değişik nedenlerle 5851 öğrencinin kaydını yenilemediği, bu nedenle dönem kaybedecek öğrencilerin yenileyemedikleri ders kayıtlarını yapabilmeleri amacıyla; 7-8-9-10-11/10/2009 tarihleri arasında WEB otomasyon sisteminin yeniden açılmasına dair, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğinin 9.maddesi uyarınca teklifin aynen kabulü ile 7-8-9-10-11/10/2009 tarihleri arasında WEB otomasyon sisteminin kayıt yenileme işlemi için açılmasına karar verildi.