EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 07.02.2006                                                                    Toplantı Sayısı: 2

 

   Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 07.02.2006 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca, burada görevlendirilecek Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete ortak olabilme veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin esasları belirlemek üzere hazırlanan ve Mevzuat Komisyonunca onaylanan “Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilmelerine ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik’in görüşülmesine geçildi.

Madde madde yapılan görüşmelerden sonra; Yönetmeliğin ekli şekli ile kabulüne, oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR 3-

 

Üniversitemizde bilimsel yayınların sayısı ve niteliğini arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalara esas olmak üzere Senatoca kurulan komisyonun raporunun görüşülmesine devam edildi.

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR tarafından 24.01.2006 gün ve 1/6 sayılı Senato oturumunda görüşülen ilk üç maddenin Fakülte görüşlerinin alınması için gönderildiği bilgiye sunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Komisyon raporunun 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. maddeleri okundu. Bazı maddelerde görüş alınmak üzere Fakültelere gönderileceği hakkında bilgi edinildi.