EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :07.07.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 18

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,07.07.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

 

Rektör  Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Egeden" dergisinin çıktığı, Üniversitemiz ve Üniversitemiz dışına dağıtıldığı,

-2009/2010 yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının YÖK'çe tespit edildiği,

-Tüm Üniversite çapında sağlık taramasının bittiği,

-Üniversitemiz matbaasında digital baskıların yapıldığı,

-Üniversitemizde yönlendirme, isimlikler ve her türlü pankartların yapıldığı,

konularında bilgi verdi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :07.07.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 18

Karar 3-

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı İkinci Öğretimde "İnternet ve Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yükseklisans programı açılması ile ilgili dosyayı incelemek üzere Senatomuzun 16.06.2009 gün ve 16/3 sayılı kararı ile kurulan komisyonun çalışmaları; Komisyonca istenen bilgiler üzerine Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 30.06.2009 gün ve 508 sayılı yazısı, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nün 19.06.2009 gün ve 388 sayılı yazısı ve bu yazılar üzerine tekrar toplanan Senato Komisyonunun 02.07.2009 günlü raporu okundu.

Okunan raporlardan; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün, Fen Bilimleri Enstitüsüne yaptığı İnternet ve Bilişim Teknolojileri  tezsiz yükseklisans programı tekliflerini yeni şekli ile sunmak üzere geri alacağı belirtildiği ve bu nedenle Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı II.öğretimde adı geçen yükseklisans programının açılması konusundaki çalışmaların sona erdiği, 02.07.2009 tarihli komisyon raporundan anlaşıldı.

Neticede; Alınan cevaplar ve 02.07.2009 günlü komisyon kararına göre, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Bilgisayar Mühendisliği Bölümü internet ve bilişim teknolojileri II. öğretim tezsiz yükseklisans programı açılması teklifinin gündemden çıkarılmasına ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nce iade edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2009/2010 öğretim yılında Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalında "Fitoterapi" yükseklisans programı açılması önerisi tartışmaya açıldı. Enstitü teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                         Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2009/2010 öğretim yılında Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalında "Fitoterapi yükseklisans programı"nın açılmasına,

b)                         Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :07.07.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 18

 

Karar 5-

 

2009/2010 öğretim-eğitim yılında Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümlerine özel yetenek sınavıyla alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, Özel Yetenek Sınav tarihleri, sınav öncesi uygulanacak eğitim ve ön kayıt ücretleriyle ilgili anılan Okul Müdürlüğünün 11.06.2009 gün ve 490 sayılı teklifi, kurul kararı ve ekleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile alınacak ücretlerin Ege Üniversitesi Döner Sermaye hesabına yatırılmasına,  oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

 

2009/2010 öğretim-eğitim yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine özel yetenek sınavıyla alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, Özel Yetenek Sınav tarihleri, sınav öncesi uygulanacak kurs ve kayıt ücretleriyle ilgili anılan Okul Müdürlüğünün 25.06.2009 gün ve 1580 sayılı teklifi, kurul kararı ve ekleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile alınacak ücretlerin Ege Üniversitesi Döner Sermaye hesabına yatırılmasına,  oybirliğiyle karar verildi.