EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :07.10.2008                                                Toplantı Sayısı: 15

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 07.10.2008 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

a) 3 Ekim 2008 tarihinde Şemdinli İlçesi Aktütün karakoluna yapılan hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunulmasından sonra, hazırlanan ve yayınlanan bildiri aşağıda belirtildiği üzere kabul edildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN  KAMUOYUNA DUYURUSU

Ege Üniversitesi Senatosu; 3 Ekim 2008 tarihinde Şemdinli İlçesi Irak Sınırındaki Aktütün  Karakolumuza yapılan ve 15 askerimizin şehit olduğu hain saldırı üzerine toplanmış ve görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaya oybirliğiyle karar vermiştir. Ege Üniversitesi Ailesi   olarak hain saldırıyı nefretle kınıyor, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine, şanlı ordumuza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.

Büyük Önder Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh “hedefini ilke edinen Yüce Türk Milleti terörün kökünü kazıyacak güce sahiptir. Milletimiz büyük bir sabır sınavından geçmektedir. Ancak; Türk Milleti tüm kurumlarıyla ve tarihinden aldığı güçle, uluslar arası haklarını en doğru şekilde değerlendirecek ve teröre son verecek bilinç ve kararlılıktadır.

 

b)Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-3 Ekim 2008 günü yapılacak açılış töreni hakkında;

-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof.Dr.Mehmet Ali UL’un,

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof.Dr.Sevgi MİR’in,

-Tıp Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof.Dr.Serhat BOR’un,

-Fen Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof.Dr.Mehmet YÜREKLİ’nin

atanması hakkında,

bilgi verdi.

KARAR 3-

 

5018 sayılı yasa ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Ege Üniversitesi İç Denetim Birim Yönergesi okundu.

Gerekli açıklamalar ilgililer tarafından yapılarak bilgiye sunuldu.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :07.10.2008                                                Toplantı Sayısı: 15

 

 

KARAR 4-

 

Üniversitelerarası Kurulda Üniversitemizi temsil eden Prof.Dr.Haluk BAYLAS’ın 08.08.2008 tarihli istifası kabul edildi.

Üniversitelerarası Kurulda Ege Üniversitesini temsilen Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi TELEFONCU’nun seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi..

 

 

KARAR 5-

 

Üniversitemiz Senatosunun işleyişinde; önemli rol oynayan komisyonların yenilenmesi hususunda görüşme açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Üniversitemiz Mevzuat Komisyonunun;

-Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi TELEFONCU’nun başkanlığında,

-Fen Bilimleri Enst.Müdürü,

-Dişhekimliği Fakültesi’nden Prof.Dr.Murat GOMEL,

-Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Semih ERKAN,

-Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Onur BİLGİN’den,

İbaret olmasına,

b)Üniversitemiz Eğitim Komisyonunun;

-Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKܒnün başkanlığında,

-Fen-Sosyal-Sağlık Bilimleri Enst.Müdürleri,

-Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Kadir ASLAN,

-Eczacılık Fakültesi’nden Prof.Dr.Tamer GÜNERİ,

-Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.H.İbrahim DURAK,

-Meslek Yüksekokullarını temsilen Prof.Dr.Hikmet SOYA’dan

İbaret olmasına,

c)Üniversitemiz Reklam Komisyonunun;

-Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ başkanlığında,

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı,

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden Prof.Dr.Demet GÜRÜZ,

-Üniversite Genel Sekreteri ‘nden

İbaret olmasına,               

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :07.10.2008                                                Toplantı Sayısı: 15

 

KARAR 6-

Üniversitemiz Olimpik Yüzme Havuzu’na önceki rektörlerimizden “Ege Üniversitesi Prof.Dr.Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu” adının verilmesine dair ; 19.08.2008 günü Senatoya verilen 7 imzalı teklif, Senatoca 19.08.2008 tarihinde kurulan komisyonun 25.08.2008 günlü raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; önceki Rektörlerimizden Prof.Dr.Sermed Akgün’ün Üniversitemiz için yaptığı hizmetler, Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapımı ve açılışındaki yaptığı çalışmaları dikkate alınarak, Üniversitemizdeki çok amaçlı yüzme havuzuna,

“Ege Üniversitesi Prof.Dr.Sermed Akgün Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu” adının verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7-

 

Üniversitemizde faal olan 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin durumlarının incelenmesi ve daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutmak üzere komisyon kurulmasına dair, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ’ın verdiği bilgi dinlenildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin durumu ile ilgili çalışmalar yapmak ve her biri için ayrı rapor hazırlamak üzere  komisyon veya komisyonlar teşkili konusunda, Rektörlüğe yetki verilmesine, çalışmalar bittiğinde konunun Senatoya arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 8-

 

Rektörlükçe hazırlanan ve Mevzuat Komisyonunca uygun görülen “Ege Üniversitesi Senatosu Çalışma İlkeleri”nin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 9-

 

2008-2009 eğitim-öğretim yılında Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Örgün ve İkinci Öğretiminde uygulamalı eğitim programının aynen kabulüne karar  verildi.

KARAR 10-

 

Ödemiş Meslek Yüksekokulu’nda 2008-2009 eğitim-öğretim yılında açılan “Organik Tarım” programında uygulanacak  eğitim programının aynen kabulüne karar  verildi.

KARAR 11-

 

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına  2008-2009 eğitim-öğretim yılında güz yarıyılında kayıt yenileme süresinin 19.09.2008 tarihinde sona erdiği, ancak, 5895  öğrencinin kaydını yenilemediği görüldüğünden, Ege Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğinin 13.maddesine göre, 9-10-11-12 Ekim 2008 tarihlerinde kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için son defa sistemin açılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

                EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :07.10.2008                                                Toplantı Sayısı: 15

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                     ……...........

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek.V.Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.V.Prof.Dr.Mehmet YÜREKLİ     ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL       ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL……….. Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                     .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Mustafa MUTLUER           ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ......................             İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün ÖZENTÜRK...............

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON     ....................

At.Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................              Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Taner BAYSAL................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN        ....................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................