EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 08.01.2008                                                         Toplantı Sayısı: 1

 

 

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 08.01.2008 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Ege Üniversitesi Çift Ana Dal program yönergesi gereğince, 2007/2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi  Dekanlıklarınca ayrılan Çift Ana Dal Kontenjanları, başvuru form ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge gereğince, 2007/2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi  Dekanlıklarınca ayrılan  Çift Ana Dal Kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

Karar 3-

Ege Üniversitesi Yan Dal program yönergesi gereğince, 2007/2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ziraat Fakültesi ve  Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Yan Dal Kontenjanları, başvuru form ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge gereğince, 2007/2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ziraat Fakültesi ve  Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Yan Dal Kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

Karar 4-

Yükseköğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin, 3. ve 10.maddeleri gereğince; 2007/2008 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanları ile ilgili teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2007/2008 bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili tekliflerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2007/2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı yükseklisans ve doktora öğrenci kontenjanlarına ilişkin,  anılan Enstitü Müdürlüğü’nün 14.12.2007 gün ve 3298 sayılı yazısı, Enstitü Kurulu’nun 13.12.2007 gün ve 3/2 sayılı kararı okundu. Liste incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu’nun 13.12.2007 gün ve 3/2 sayılı kararı ve ekindeki kontenjan tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemiz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Endoskopi” programı açılması ve açılacak olan program koşullarına ilişkin, anılan Yüksekokul Müdürlüğü’nün 28.12.2007 gün ve 1362 sayılı yazısı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 7.maddesinin 2.paragrafı uyarınca, Üniversitemiz Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Endoskopi” programı açılması teklifinin  kabulüne, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.