EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 08.05.2007                                                                    Toplantı Sayısı: 7

 

       Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 08.05.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

         Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;

a)                 Son günlerde yapılan ve yapılacak olan Cumhuriyet Mitingleri,

b)                 Senatoca verilen yetki uyarınca, hazırlanıp, yayınlanan 2 bildiri,

c)                  Üniversitemize bu hafta gelecek Hakem Heyeti’nin ziyaretleri,

d)                 Suny programı,

e)                 Üniversitemizin geleneksel bahar etkinlikleri,

hakkında bilgi verdi.

 

Karar 3-

Üniversitemiz eğitim-öğretim yönetmeliğinin 2.maddesi uyarınca; 2007/2008 eğitim-öğretim yılında Fakülte-Yüksekokul ve Enstitülerimiz ile Yabancı Diller Bölümü ve yaz okulunda uygulanacak olan Akademik Takvim  ile ilgili gelen teklifler incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2007/2008 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde uygulanacak “Akademik Takvim”in aynen kabulüne  karar verildi.

 

Karar 4-

Ege Meslek Yüksekokulu’nda 2007/2008 öğretim yılında, sınavsız geçiş ve dikey geçiş yapılabilecek programlar ile ilgili 14.03.2007 gün ve 6/6-7 sayılı yönetim kurulu kararları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine, karar verildi.

 

Karar 5-

22.11.2005 gün ve 16/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesi”nin yeni şekli, Mevzuat Komisyonu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2007/2008 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere  “Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesi”nin yeni şekli ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca, 2006/2007 öğretim yılı yaz döneminde Mühendislik, Fen, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, Eğitim, İletişim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılacak lisans ve lisansüstü yaz okulu derslerinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.