EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :10.04.2007                                                    Toplantı Sayısı:4

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 10.04.2007 Salı günü saat 14:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

   Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;

a)Rektörler Komitesinde yapılan görüşmeler ve açıklanan bildiri hakkında,

b)Tıp Fakültesi arkasında yapılan çarşı ile ilgili (Forum) başlangıcından bugüne kadar olan durum hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

Yükseköğretim Kurumlar Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 4.maddesi gereği kurulan komisyon üyesi Prof.Dr.Geylani ÖZOK’un, komisyon üyeliğinden ayrılma isteğine dair 18.12.2006 tarihli dilekçesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi Hastane eski Başhekimi Prof.Dr.Geylani ÖZOK’un istifasının kabulüne; yerine, Hastane Başhekimi Prof.Dr.Oktay NAZLI’nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümlerinin, Almanya Berlin Üniversitesi School of Economics ile çift diploma programı uygulamasına dair teklif okundu. Eğitim Komisyonun 30.03.2007 günlü kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümlerinin, Almanya Berlin Üniversitesi School of Economics ile çift diploma programı uygulamasının uygunluğuna, gerekli düzenlemeler için çalışmalarda bulunularak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayına sunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :10.04.2007                                                    Toplantı Sayısı:4

 

Karar 5-

Eğitim Fakültesi bünyesinde 2007/2008 öğretim yılında “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı” açılması ve bu programa 300 öğrenci alınmasına ve programın 24 Eylül 2007/30 Mayıs 2008 tarihlerinde yürütülmesine, kayıtların 14 Mayıs-29 Haziran 2007 tarihlerinde yapılmasına dair, Dekanlık teklifi, 08.03.2007 gün ve 9/5 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.