EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :10.05.2005                                                            Toplantı Sayısı: 8

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 10.05.2005 Salı günü saat 13:30’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 3-

Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programlarına 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programlarına 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 4-

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde mevcut ders kataloğuna 2005/2006 öğretim yılında ilave edilmesi istenen derslerle ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü teklifli, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2005/2006 öğretim yılında ilave edilecek ders tekliflerinin aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 5-

Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına  2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim dallarına 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanının aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 6-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında “Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat” bilim dalında doktora programı açılması hakkında, Enstitü teklifi, kurul kararı okundu ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; açılması istenen doktora teklifinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu’na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

KARAR 7-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında “Eskiçağ Tarihi” bilim dalında doktora programı açılması hakkında, Enstitü teklifi, kurul kararı okundu ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; açılması istenen doktora teklifinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu’na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 8-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında “Uluslararası İlişkiler” Anabilim dalında doktora programı açılması hakkında, Enstitü teklifi, kurul kararı okundu ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; açılması istenen doktora teklifinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu’na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 9-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında “Reklamcılık Anabilim”  dalında doktora programı açılması hakkında, Enstitü teklifi, kurul kararı okundu ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; açılması istenen doktora teklifinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu’na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 10-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında “Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilim Dalı”nda yükseklisans  programı açılmasına dair, anılan Enstitüsü Müdürlüğünün teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi. 

Yapılan görüşmelerden sonra; açılması istenen yükseklisans programı teklifinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu’na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 11-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında “Bölgesel Kalkınma İktisadi Bilim Dalı”nda yükseklisans  programı açılmasına dair, anılan Enstitüsü Müdürlüğünün teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi. 

Yapılan görüşmelerden sonra; açılması istenen yükseklisans programı teklifinin aynen kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu’na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 12-

2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 35.maddesi uyarınca doktora için Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görevlendirilecek Araştırma Görevlilerinde atanma koşulu olarak Yabancı Dil belgelerinden birine sahip olmaları şartı aranmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 21.04.2005 gün ve 1/2005 sayılı Enstitü Kurulu kararı okundu.

Konu ile ilgili açıklamalar yapıldı ve uygulamalar değerlendirildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 35.maddesine göre doktora öğretimi için görevlendirilecek Araştırma Görevlilerinden aşağıdaki belgelerden birisinin istenmesine, karar verildi.

a)                                                                      a)                  Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az 50 puan.

b)                                                                      b)                  İngilizce için TOEFL (test Of Englısh as a Foreing Language) eski “ 477” yeni “ 153” puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English)’den en az “C” düzeyi tutturmaları; IELTS her bölümünden en az “ 5.5” puan.

c)                                                                      c)                  Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesi, Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesi.