EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 11.01.2005                                                                    Toplantı Sayısı: 1

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 11.01.2004 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

 

13.04.2004 gün ve 6/2 sayılı Senato kararı ile uygun görülen 2004/2005 eğitim-öğretim yılında uygulanacak Akademik Takvim’de, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu ile ilgili sehven yapılan hatanın düzeltilmesine dair, anılan Okul Müdürlüğünün teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan Akademik Takvim’de yapılan düzeltmenin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde; 2004/2005 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren  “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme” bilim dalında yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 06.01.2005 gün ve 55 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2004/2005 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme” bilim dalında yükseklisans programı açılmasına, karar verildi.    

KARAR 4-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 2004/2005 öğretim yılı bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili 06.01.2005 gün ve 22 sayılı  teklif yazısı okundu..

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 2004/2005 öğretim yılı  bahar yarıyılında yükseklisans ve doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, karar verildi.    

KARAR 5-

 

 Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2004/2005 öğretim yılı bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili, 07.01.2005 gün ve 177 sayılı teklifi, yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2004/2005 bahar yarıyılında yükseklisans ve doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne,  karar verildi.  

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.01.2005                                                                    Toplantı Sayısı: 1

KARAR 6-

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Biyomühendislik Anabilim dalında doktora programı açılması nedeniyle bu programda açılacak doktora dersleri ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğü’nün 06.01.2005 gün ve 91 sayılı teklifi ile ekleri incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim dalında doktora programında açılacak doktora dersleri ve dersleri verecek öğretim üyeleri tekliflerinin aynen kabulüne, karar verildi.

Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR

                                                                                         Rektör

Rektör Yrd.Prof.Dr.Fikret İKİZ                             ..................             Rektör Yrd.Prof.Dr.Haluk BAYLAS ....................

Rektör Yrd.Prof.Dr.Mustafa METİN   ..................             Tıp Fak.Dek.Prof.Dr.Ata ERDENER...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA           ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................            Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Selda ERTÜRK.....................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................               Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Erçin ERCİYAS           ......................

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............   İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............           Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.İbrahim DÖNMEZER    ....................

Senato Ü.Prof.Dr.Ali ÜNAL                 .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Murat GOMEL                     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM................................       Senato Ü.Prof.Dr.Sezen ZEYTİNOĞLU          ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                          .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Zeki ERGEN                          ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Mustafa DURMAZ ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Neşe KUMRAL                   .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ   ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Kadir ASLAN                      ......................      Senato Ü.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ                      ......................      Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Ahmet ARSLAN   .......................     Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ      ...................            Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Cemal ERONAT   .......................   

Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Emür HENDEN             ....................           T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................  

Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL  ......................         Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  

B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Mustafa F.ACAR  ....................             Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ...................... 

İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ...................              Dev.T.M.K.Md.V.Prof.Dr Haluk BAYLAS     ....................   

Ege Ms.Y.O.M.V.Prof.Dr.Mustafa METİN         ...................           Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................   

Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Zeynep CONK            .........................            Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................    

Çeş.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Taner BAYSAL             ......................         Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN        ....................    

Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Levent TOKER             ......................        Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................   

Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY              ......................         Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................