EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :11.11.2008                                                Toplantı Sayısı: 16

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 07.10.2008 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

 

            Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

KARAR 2-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-                           Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL’ün emekliye ayrılacağını, yerine vekaleten Prof.Dr.Bülent ÖZKAN’ın görevlendirileceğini,

-                           Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr.Serhat BOR’un atandığını,

-                            Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN’ın atandığını,

-                           Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne, Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN’ın atandığını,

-                           Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, Prof.Dr.Sevgi MİR’in atandığını,

-                           EGESEM Müdürlüğüne, Prof.Dr.Eser SÖZMEN’in atandığını,

-                           23 Aralık 2008 günü Sayın İsmet İNÖNÜ için 35. anma günü düzenlendiğini,

üyelerin bilgisine sundu.

KARAR 3-

 

2547 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunda sağlık alanında boşalan üyeliğe bir üye seçimine geçildi.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ; üyelik için Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Aslı ÖZER’i aday gösterdi. Başka bir aday bulunmadığı anlaşıldı.

Yapılan oylama sonucu; 2547 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’na sağlık alanından Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Aslı ÖZER’in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :11.11.2008                                                Toplantı Sayısı: 16

 

 

KARAR 4-

 

Mühendislik Fakültesi Elektrik/Elektronik ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinin 2008/2009 eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim planındaki bazı derslerde yapılacak değişikliklerle ilgili Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 22.10.2008 gün ve 3806 sayılı yazısı ekindeki yönetim kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne karar verildi.

 

 

KARAR 5-

 

2008/2009 öğretim yılında Yabancı Diller Bölümünde verilecek olan yabancı dil (Almanca-İngilizce)  derslerinin dağılımı ile ilgili, anılan Bölüm Başkanlığının 06.11.2008 gün ve 1227 sayılı tekliflerinin aynen kabulüne, karar verildi.

 

KARAR 6-

 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Reklamcılık yükseklisans ve doktora programlarının; bu bölümden alınarak, yeni kurulan Reklamcılık Bölümüne aktarılmasına dair, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 11.11.2008 gün ve 7618 sayılı yazısı ekindeki 10.11.2008 günlü Enstitü kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde Reklamcılık Anabilim Dalı oluşturulmasına, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesindeki Reklamcılık yükseklisans ve Reklamcılık doktora programlarının bu bölümden alınarak, 2008/2009 öğretim yılında açılan Reklamcılık Bölümüne aktarılmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına,

oybiriliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :11.11.2008                                                Toplantı Sayısı: 16

 

 

KARAR 7-

 

Emel Akın Meslek Yüksekokulunda Tekstil  programında 2008/2009 öğretim yılı bahar yarıyılında uygulanacak eğitim planında yapışacak değişikliklerle ilgili teklif, okul müdürlüğünce gündemden çıkartıldı.

 

KARAR 8-

 

Tarım Eğitim ve Öğretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında Ziraat Fakültesi’nde 2009/2010 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan bölüm eğitimi ile ilgili, Fakülte Kurulunun 10.11.2008 gün ve 9/1 sayılı kararı ve ekleri olan bölüm eğitim planlarının aynen kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na  arzına oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARAR 9-

 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın “Yeni Türk Dili” ve “Türk Halk Bilimi” dallarında doktora programı açılması talebinin, Sosyal Bilimler Enstitüsünce uygun görüldüğüne dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 11.11.2008 gün ve 7619 sayılı yazısı, 10.11.2008 gün ve 2/2 sayılı kararı okundu.Gerekçe ve ders programları incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

2008/2009 eğitim-öğretim yılında zamanında program açılması önerilmemiş olan Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalına bağlı “Yeni Türk Dili” ve “Türk Halk Bilimi” dallarına ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)   kapsamında öğrenci alınması nedeniyle, “Yeni Türk Dili” ve “Türk Halk Bilimi” dallarında doktora programının açılmasına, karar verildi.