EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 12.03.2008                                                      Toplantı Sayısı: 7

         Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 12.03.2008 Çarşamba günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Üniversitemiz İletişim Fakültesi bünyesindeki “Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı”nın kapatılarak; “Reklamcılık Bölümü”nün kurulmasına, bu bölüme bağlı olarak “Genel Reklamcılık Anabilim Dalı”nın açılmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığının 04.02.2008 gün ve 147 sayılı teklif yazısı, 30.01.2008 gün ve 1/1 sayılı Fakülte Kurulu kararı, gerekçe ve hazırlanan dosya incelendi. Konuyla ilgili Senatomuzca kurulan komisyonun 29.02.2008 gün ve 608 sayılı raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemiz İletişim Fakültesi bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümündeki  “Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı”nın kapatılarak; “Reklamcılık Bölümü”nün kurulmasına, bu bölüme bağlı olarak “Genel Reklamcılık Anabilim Dalı”nın açılmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu’na arzına,

karar verildi.

Karar 3-

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde Senatomuzun 19.02.2008 gün ve 5/3 sayılı oturumunda Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13/a maddesinin son cümlesi olan “Kaydını üst üste iki kez yenileyemeyen öğrencinin kaydı silinir” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının kabul edilmesi üzerine; aynı durumun Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde de bulunması dikkate alınarak, konunun görüşülmesine dair, Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün 06.03.2008 gün ve 1720 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif uygun görülerek, Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16.maddesi 10/d ve 19/e bentlerindeki;

“üst üste iki defa kaydını yenileyemeyen öğrencilerin Enstitü’den kaydı silinir” ifadesinin Yönetmelikten çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.