EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.06.2007                                                                    Toplantı Sayısı: 9

 

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 12.06.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun 4.maddesine göre Kurum Genel Kurulu’na 2 yıl için temsilci seçimine dair, 28.05.2007 gün ve 6273 sayılı teklif yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 351 Sayılı Kanunun 4.maddesine göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’nda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Üniversite temsilcisi olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Fikret İKİZ’in seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3. ve 10.maddesi uyarınca 2007/2008 öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne karar verildi.

 

KARAR 4-

 

Sağlık Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı  Yükseklisans ve  Doktora öğrenci kontenjanlarına ilişkin,anılan  Enstitüsü Müdürlüğünün 18.05.2007 gün ve 1163 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı  Yükseklisans ve  Doktora öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.06.2007                                                                    Toplantı Sayısı: 9

 

KARAR 5-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak Lisansüstü öğrenci kontenjan önerileri ile ilgili Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’nün 31.05.2007 gün ve 3412 sayılı yazısı, kurul kararı okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak Lisansüstü öğrenci kontenjan önerilerinin aynen kabulüne karar verildi.

.

KARAR 6-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2007/2008 eğitim-öğretim yılında açılacak lisansüstü dersler ile ilgili ders önerileri ve değişiklikler ile İstatistik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dallarının bazı derslerinin eğitim dilinin yabancı dilde olması önerileri okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Teklifin aynen kabulüne karar verildi.

 

KARAR 7-

 

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının 2007/2008 eğitim-öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve yapılan değişikliklere ilişkin teklifler okundu, dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra, tekliflerin aynen kabulüne karar verildi.

 

KARAR 8-

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına ait 2007/2008 öğretim yılında uygulanacak yükseklisans ve doktora programları ile ilgili teklif okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 9-

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, 2007/2008 öğretim yılı bahar yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programına seçmeli ders olarak “Dil Bilimi” dersinin konulması ile ilgili teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifinin aynen kabulüne karar verildi.