EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.03.2007                                                                Toplantı Sayısı: 3

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 13.03.2007 Salı günü saat 14:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

            Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına 2007/2008 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşulları okundu. Fakülte ve Yüksekokul kararları  incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına 2007/2008 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili Fakülte ve Yüksekokul tekliflerinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle  karar verildi.

Karar 3-

Üniversitemiz ile  SUNY Fredonia Üniversitesi arasındaki ortak protokol gereği 2006/2007 öğretim yılında “Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler” ile “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği” alanlarında çift diplomaya yönelik olarak açılan programlarla ilgili olarak Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın yaptığı açıklamalar dinlendi.

Bu programların yürütülmesi esaslarını içeren ve Yükseköğretim Kurulu’nca  28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik” ile ilgili Bölüm Başkanlıklarının görüşleri bir arada değerlendirilerek yapılan görüşmeler sonunda;

UOLP SUNY Fredonia ile ortaklaşa yürütülen

a)Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

b)Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

programlarına 2007/2008 yılından itibaren öğrenci alınmasının durdurulmasına ve 2006/2007 yılında programlara kaydolan öğrencilerin işlemlerinin mezuniyetlerine kadar sürdürülmesine;

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi : 13.03.2007                                                                Toplantı Sayısı: 3

 

Karar 4-

Ülkemizin özelliği gözönüne alınarak, Ege Meslek Yüksekokulunda; 2007/2008 öğretim yılında faaliyete geçmek üzere Ege Meslek Yüksekokulu’nda “Yangın ve Doğal Afetler” (örgün) programının açılmasına dair, anılan Okul Müdürlüğü’nün teklifi, kurul kararı ve gerekçe okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif uygun görülerek;

Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2007/2008 öğretim yılında faaliyete geçmek üzere “Yangın ve Doğal Afetler” (örgün) programının açılmasına ve 40 öğrenci alınmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına  oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedinin 7.maddesi c bendi gereğince, Vakıf Mütevelli Heyeti’ne Senatomuzca üç üye seçilmesine dair Vakıf Başkanlığı’nın 15.02.2007 günlü teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif uygun görülerek;

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Vakıf Mütevelli Heyeti’ne;

-Prof.Dr.Oktay NAZLI

-Yard.Doç.Dr.Türker SUSMUŞ

-Cihangir SOYGÜL’ün

seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Eczacılık Fakültesi 5 yıllık öğrencileri için düzenlenen 2006/2007 eğitim-öğretim planı 2.sınıf IV yarıyılında 224  ders kodu ile yeralan staj-1 dersinin, eğitim-öğretim planından çıkarılmasına dair anılan Fakülte Dekanlığı’nın teklifi ve kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.03.2007                                                                Toplantı Sayısı: 3

Karar 7-

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2007/2008 yılı akademik takvimi ile ilgili teklifinin, diğer Enstitü teklifleri ve genel akademik takvimin hazırlanmasından sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarılmasına, karar verildi.

Karar 8-

Bergama Meslek Yüksekokulu’nda II.öğretim olarak devam eden Makine, Kimya ve Elektrik öğretim programlarının; Aliağa kampüsünde örgün eğitim olarak 2007/2008 öğretim yılında açılmasına dair 12.03.2007 tarihli teklif okundu.Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Bergama Meslek Yüksekokulu Aliağa kampüsünde; 2007/2008 eğitim-öğretim yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları program geliştirme projesine göre Makine, Kimya ve Elektrik (örgün) öğretim programlarının açılmasına ve anılan programlara 40’ar öğrenci alınmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına  oybirliğiyle karar verildi.

  Karar9-

Değişik yıllarda Yükseköğretim Kurulunca kurulan” E.Ü.Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (EGEBAM)”, “E.Ü.Zehirlenmeler Araştırma-Uygulama Merkezi (ZAUM)” ve “E.Ü.İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR)” adlı merkezlerin geçen süre zarfında amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli hizmetler verdiği, yaptığı faaliyetler ve ürettiği hizmetler ile ülkemiz için büyük önem taşıyan madde bağımlılığı alanında, zehirlenmeler ve toksikoloji konusunda ve ilaç araştırılması gibi çok yönlü bir alanda oluşturdukları bilgi birikimi ve deneyimleri ile gerek sağlık sektöründe gerekse  idari ve sosyal yapılanmada gereksinim duyulan konuya özel uzman ihtiyacının karşılanmasında yeterli olabilecek konuma geldikleri; ancak, merkezlerin akademik bir kimlik taşımaması nedeni ile bu konularda özel lisansüstü eğitim verilmesi ve ülkemizde gereksinim duyulan uzman ihtiyacının karşılanması için gerekli araştırmaları yapma ve eğitim verme olanağının ancak multidisipliner bir akademik yapılanma içinde gerçekleşebileceğinden, sözü edilen bilimsel alanları kapsayan bir enstitü kurulmasının uygun olabileceğinin düşünüldüğü ve teklif edildiği belirtildi.

Söz alan Senato Üyeleri bu merkezlerin çalışmalarını sürekli izlediklerini ve aslında dünya ülkelerine bakıldığında  bu tip enstitü örneklerinin yıllar önce kurulduğunu ve gerek kendi ülkelerine gerekse insan sağlığına önemli toplumsal, bilimsel ve ekonomik katkılarda bulunduğunun bilindiğini ifade ettiler ve üniversitemiz bünyesinde böyle bir yapılanmanın oluşturulmasının bölgemiz ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekerek bu enstitünün kurulmasını desteklediklerini belirttiler.

Yapılan görüşmelerden sonra;  E.Ü.Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (EGEBAM), E.Ü.Zehirlenmeler Araştırma-Uygulama Merkezi (ZAUM) ve E.Ü.İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR)’nin akademik bir yapılanmaya kavuşması için, 2547 Sayılı Kanunun    7/d-2 maddesi uyarınca “Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü” haline dönüştürülmesinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.