EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 13.05.2008                                                      Toplantı Sayısı: 10

 

         Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 13.05.2008 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR:

a)                            Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) 2008 ödülünü alan Eczacılık Fakültesi’nden Dr.Petek BALLAR’ı,

b)                            Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde proje ödülünü alan Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden Uzm.Dr.Ahmet ERYARAR’ı ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünden Doç.Dr.Meltem CONK DALAY’ı,

        Senatomuzda takdim ederek, konu hakkında bilgi verdi.

Karar 3-

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2.maddesi uyarınca, 2008/2009 Eğitim-Öğretim yılında Fakülte-Yüksekokul-Enstitü, Yabancı Diller Bölümü ile yaz okulunda uygulanacak Akademik Takvimin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2008/2009 Eğitim-Öğretim yılında Fakülte-Yüksekokul-Enstitü, Yabancı Diller Bölümü ile yaz okulunda uygulanacak Akademik Takvimin istenen düzeltmelerin yapılarak kabulüne, karar verildi.

Karar 4-

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3. ve 10.maddeleri gereğince, 2008/2009 öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Fakültelerinin ve Yüksekokullarının  programlarına yatay geçiş yoluyla alınacak öğrencilere ilişkin kontenjanlar okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan yönetmeliğin 3. ve 10.maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Fakültelerinin ve Yüksekokullarının  yatay geçişle ilgili tekliflerinin ve takvimin aynen kabulüne, karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi : 13.05.2008                                                      Toplantı Sayısı: 10

 

Karar 5-

Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre öğretmen yetiştirmeye yönelik program çerçevesinde; Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği Lisans Programı”nın II. Sınıf III. Sınıf ve IV.yarıyılında okutulan dersler ile  ilgili değişiklik teklifi, kurul kararları okundu.

 

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim kurulu Başkanlığı’na iletilmesine, karar verildi.

 

KARAR 6-

 

         Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca; 2007/2008 öğretim yılı yaz döneminde Mühendislik-Fen-Ziraat-İktisadi ve İdari Bilimler-Su Ürünleri-Eğitim ve İletişim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılacak Lisans ve Lisansüstü yaz okulu dersleri hakkında teklifler okundu.

 

         Yapılan görüşmelerden sonra; Fakültelerimiz ile Yüksekokulumuz ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün yaz okulu tekliflerinin aynen kabulüne, karar verildi.

 

KARAR 7-

 

         Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2008/2009 eğitim-öğretim yılında “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”nın açılması, söz konusu programa 300 öğrenci alınması, anılan programın 15 Eylül 2008/    29 Mayıs 2009 tarihleri arasında iki yarıyıl olarak yürütülmesine dair Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 15.04.2008 gün ve 196 sayılı teklifi, kurul kararı okundu. Evrak incelendi.

 

  Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.05.2008                                                      Toplantı Sayısı: 10

 

 

KARAR 8-

 

         Üniversitemizdeki Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nın; “Çevre Bilimleri Enstitüsü”ne dönüştürülmesine dair, anılan Merkez Müdürlüğünün 24.04.2008 gün ve 52 sayılı teklifi, Merkez Yönetim Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Konunun bir Senato Komisyonunca incelenmesine,

b)Komisyonun; Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Fikret İKİZ’in Başkanlığı’nda;  Pof.Dr.İnan SOYDAN, Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU, Prof.Dr.Emür HENDEN, Prof.Dr.Rengin ELTEM, Prof.Dr.Adnan TOKAÇ ve Prof.Dr.Bülent OKUR’dan ibaret olmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 9-

 

         Üniversitemizde yapılacak Rektör Adayı Belirleme Seçimine ilişkin takvimle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.04.2008 gün ve 473/10531 sayılı yazı ve ekleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Rektör adayları belirleme seçiminin 18.06.2008 günü 09:00/16:00 arasında Kampus Kültür Merkezi’nde (MÖTBE) yapılmasına,

b)Seçimde oy kullanma hakkına sahip öğretim üyelerinin isim listelerinin her akademik unvan grupları için ayrı ayrı olmak üzere, Rektörlükçe hazırlanmasına

karar verildi.