EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi :13.09.2005                                                          Toplantı Sayısı: 13

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 13.09.2005 Salı günü saat 09:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

 

KARAR 2-

 

Gelen evrak arasından gündeme alınan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18. ve buna bağlı olarak hazırlanan 19.maddenin kaldırılması ile ilgili Eğitim Komisyonun 12.09.2005 günlü raporu, öğrenci dilekçeleri okundu. Yönetmelik incelendi.

 

Görüşmeler sırasında; Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12. ve 18.maddeleri arasında çelişki olduğu anlaşıldı.

 

Görüşmelerden sonra, Komisyon raporunda da belirtildiği üzere;

Üniversitemizde Fakülte ve Yüksekokulların çoğunun bağıl sisteme geçtikleri için, bu yıldan itibaren bu sistemin özünde olan barajların uygulanacağı gözönüne alınarak, 1/3 barajı ile ilgili Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğin 18. ve 19.maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına,oyçokluğu ile karar verildi.

(Prof.Dr.Semih ERKAN karara katılmadı.)

 

KARAR 3-

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18. ve 19.maddelerinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili  13.09.2005 gün ve 13/2 sayılı kararın alınmasından ortaya çıkabilecek sorunlar tartışıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonun raporunda da belirtildiği üzere;

a)                          Fakülte ve Yüksekokullardaki özel durumlar nedeniyle; ilgili Fakülte ve Yüksekokullarımızın yönergelerine “özel koşullu dersler” koyabileceklerine,

b)                          Yönetmeliğin 18. ve 19. maddelerinin yürürlükten kaldırılması gözönüne alınarak, bu madde hükmü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kayıt tarihlerine bakılmaksızın kaldırılan madde gereğinin tüm öğrencilerimize uygulanmasına,

oyçokluğu ile karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :13.09.2005                                                          Toplantı Sayısı: 13

KARAR 4-

Eğitim Fakültesi’ndeki ders değişiklikleri konusunun 13.09.2005 gün ve 13/2 sayılı karar uyarınca gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5-

Hemşirelik Yüksekokulu’nun 2005/2006 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan eğitim planlarına dair, anılan Okul Müdürlüğü’nün 01.09.2005 günlü teklifleri ve planlar okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2005/2006 eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim planlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.