EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.11.2007                                             Toplantı Sayısı: 14

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 13.11.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

KARAR 3-

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde 2007/2008 eğitim-öğretim yılında uygulanacak ders programlarına ilişkin teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde 2007/2008 eğitim-öğretim yılında uygulanacak ders programlarının aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 4-

Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümünde 2007/2008 öğretim yılında uygulanacak olan haftalık ders programlarına ilişkin teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümünde 2007/2008 öğretim yılında uygulanacak olan haftalık ders programlarının aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 5-

Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre yeniden hazırlanan ve 2007/2008 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan Eğitim Fakültesi programları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Fakültesi’nde 2007/2008 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan programların aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 6-

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma Muayene ve Uygulama Merkezi” açılmasına ilişkin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 05.11.2007 gün ve 4196 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan Merkezin kurulması ile ilgili gerekçe ve yönetmelik’in Senato Üyelerince incelendikten sonra, Senatoda görüşülmesine, karar verildi                                                                                                      KARAR 7-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.04.2006 gün ve 1185-8736 sayılı yazısında 13.04.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararının ( c ) bendinde belirtilen Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulması konusu görüşmeye açıldı.

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulabilmesi için ilgili Hemşirelik Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve Ödemiş Sağlık Yüksekokulunda; Ebelik, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Memurluğu programlarından üçünün olması gerektiğini, Üniversitemizdeki üç yüksekokulda;  Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu programlarının olduğu, ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın aldığı bir kararla “Sağlık Memurluğu” programının kapatıldığını ve 2 program kaldığını, yapılan çalışmalar sonunda Atatürk Sağlık Yüksekokulunda Besleme ve Diyetetik Bölümünün açılabileceğini, bununla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Anılan bölüm ile ilgili hazırlanan dosyada istenen belgelerin olduğu görüldü.

Sözalan Senato Üyeleri görüşlerini belirttikten sonra;

a)2547 Sayılı Kanunun 21.maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca; Atatürk Sağlık Yüksekokulunda Besleme ve Diyetetik Bölümünün açılmasına,

b)Anılan Bölümle birlikte, istenen üç bölümün birleşmesiyle, 2547 Sayılı Kanunun 7.maddesinin a-2 bendi uyarınca Üniversitemizde “Sağlık Bilimleri Fakültesi”nin kurulmasına,

c)(a) ve (b) fıkralarındaki tekliflerin gerekçeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.