EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 14.11.2006                                                                Toplantı Sayısı: 13

 

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 14.11.2006 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 2-

Eğitim Fakültesi’nin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği programları eğitim planlarının 2006/2007 öğretim yılından  itibaren uygulanmasına dair; Dekanlık teklifi, Kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, karar verildi.

 

Karar 3-

Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde 2006/2007 öğretim yılında uygulanacak haftalık ders programları ile ilgili teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde 2006/2007 öğretim yılında uygulanacak haftalık ders programlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 4-

Üniversitemiz Mevzuat Komisyonunca kabul edilen “Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi”nin incelenmesine geçildi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergenin Mevzuat Komisyonunda yapılan düzeltmelerle kabulüne, oybirliğiyle  karar verildi.

 

Karar 5-

Üniversitemiz Mevzuat Komisyonunca kabul edilen “Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü  Yönetmeliği”nin incelenmesine geçildi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Senato Üyelerinin görüşleri çerçevesinde bazı maddelerde yapılan değişikliklerle yönetmeliğin kabulüne, oybirliğiyle  karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.11.2006                                                                Toplantı Sayısı: 13

Karar 6-

Senatomuzun 02.05.2006 gün ve 6/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Ege Üniversitesi Sanayi  Deneyim Sertifika Programı Yönergesi”nin 10, 11 ve 12. maddelerinde düzeltme yapılmasına dair, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 10.11.2006 gün ve 4301 sayılı yazısı ekindeki düzeltmeler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile yönergenin 10/b, 11/a ve 12/b maddelerindeki düzeltmelerinin kabulüne, oybirliğiyle  karar verildi.

Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR

                                                                Rektör

Rektör Yrd.Prof.Dr.Fikret İKİZ                       ..................              Rektör Yrd.Prof.Dr.Haluk BAYLAS                ....................

Rektör Yrd.Prof.Dr.Mustafa METİN                ..................              Tıp Fak.Dek.Prof.Dr.Ata ERDENER...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA                ..................              Ziraat Fak.Dek.nı Prof.Dr.Semih ERKAN                ......................

Müh.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................     Diş Hek.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................                Ecz.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............                İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............                Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Senato Ü.Prof.Dr.Ali ÜNAL                    .....................           Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                              ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......  Senato Ü.Prof.Dr.Mustafa MUTLUER                ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                  .....................           Senato Ü.Prof.Dr.Adnan TOKAÇ                 ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin PİRA                      ......................          Senato Ü.Prof.Dr.Neşe KUMRAL                             .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ                ......................          Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                              ......................      Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Ahmet ARSLAN   .......................     Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ                ...................                 Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Cemal ERONAT   .......................   

Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Emür HENDEN                ....................                T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................  

Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL                ......................                Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI                ......................  

B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................                Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ...................... 

İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ...................                Dev.T.M.K.Md.Prof.Dr M.Hakan CEVHER....................   

Ege Ms.Y.O.M.V.Prof.Dr.Mustafa METİN         ...................                Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................   

Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Zeynep  CONK            .........................                Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................    

Çeş.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Taner BAYSAL                ......................                Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN                ....................    

Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       ................                Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA                ......................   

Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY                ......................          Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................